eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo dla biznesu › Z KRS znikną "martwe spółki". Prezydent podpisał ustawę

Z KRS znikną "martwe spółki". Prezydent podpisał ustawę

2014-12-17 15:35

Z KRS znikną "martwe spółki". Prezydent podpisał ustawę

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o KRS © Gina Sanders - Fotolia.com

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nowelizacja wprowadza między innymi regulacje umożliwiające rozwiązanie i wykreślenie z rejestru tzw. "martwych podmiotów” poprzez ich rozwiązanie bez postępowania likwidacyjnego.

Przeczytaj także: KRS do wyczyszczenia

Każdy podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – w obrocie prawnym legitymuje się odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego.

W sześciu działach rejestru zawarte są podstawowe dane o podmiocie, pozwalające na ustalenie jego formy prawnej, adresu siedziby, sposobu reprezentacji oraz osób uprawnionych do reprezentacji, organu nadzoru i jego składu, celu lub przedmiotu działalności, sposobu powstania lub ustania jego bytu prawnego, a także informacje o ustanowionym kuratorze lub likwidatorze oraz o ewentualnych zaległościach publiczno-prawnych podmiotu.

W rejestrze umieszcza się również wzmiankę o złożeniu przez podmiot sprawozdania finansowego za dany rok, wraz z uchwałą o jego zatwierdzeniu, sprawozdaniem z działalności i ewentualnie opinią biegłego rewidenta. W przypadku spółek kapitałowych rejestr zawiera również dane dotyczące wysokości kapitału zakładowego, wartości nominalnej udziałów lub akcji, a w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dane wspólników posiadających co najmniej 10 proc. kapitału zakładowego.

Praktyka funkcjonowania Krajowego Rejestru Sądowego wskazuje jednak, że znajduje się w nim wiele nieaktualnych danych. Nowelizacja ma zapewnić większą zgodność wpisów w KRS z rzeczywiście działającymi firmami i instytucjami.

Nowelizacja ma poprawić dopełnienie przez podmioty obowiązków rejestrowych (postępowania przymuszające) poprzez możliwość odstąpienia przez sąd rejestrowy od prowadzenia tych postępowań i ich umorzenie, w sytuacji gdy prowadzenie takiego postępowania byłoby nieefektywne z uwagi na wysokie ryzyko niewykonania przez podmiot obowiązku rejestrowego nałożonego ustawą. Nowelizacja wzmacnia ponadto funkcję kontrolną sądu rejestrowego w zakresie prawdziwości danych umieszczonych w KRS. Sąd rejestrowy będzie mianowicie mógł z urzędu wykreślić dane niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy lub wpisać dane odpowiadających rzeczywistemu stanowi rzeczy, jeżeli dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub wykreślenia znajdują się w aktach rejestrowych.

Podpisana przez Bronisława Komorowskiego nowelizacja ustawy o KRS wprowadza również regulacje umożliwiające rozwiązanie i wykreślenie z rejestru tzw. "martwych podmiotów”, poprzez ich rozwiązanie bez konieczności przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

oprac. : Grzegorz Gacki / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: