eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo dla biznesu › KRS: w roku 2015 zaczną znikać "martwe" spółki. Majątek przejmie państwo

KRS: w roku 2015 zaczną znikać "martwe" spółki. Majątek przejmie państwo

2014-12-29 16:55

KRS: w roku 2015 zaczną znikać "martwe" spółki. Majątek przejmie państwo

Od początku roku 2015 z KRS zaczną znikać wpisy martwych spółek © Gina Sanders - Fotolia.com

Od początku roku 2015 wchodzi w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, umożliwiającą między innymi likwidację tzw. "martwych" spółek, czyli podmiotów zarejestrowanych, ale nie działających i nie wykonujących ustawowych obowiązków. Majątek takich "martwych" podmiotów - o ile będzie istniał - przejmie Skarb Państwa.

Przeczytaj także: Z KRS znikną "martwe spółki". Prezydent podpisał ustawę

Jedna z podstawowych zasad dotycząca funkcjonowania Krajowego Rejestru Sądowego to zasada domniemania prawdziwości wpisu. Zasada ta wymaga szybkiego i sprawnego procedowania sądów rejestrowych tak, aby treść wpisu w rejestrze odzwierciedlała stan rzeczywisty, a także bieżącej i skutecznej kontroli sprawowanej przez sąd rejestrowy, m.in. w zakresie prawdziwości wpisu w rejestrze.

Pierwsza istotna zmiana dotyczy narzędzi wykorzystywanych przez sądy rejestrowe do wymuszania obowiązków informacyjnych podmiotów. Nowelizacja wprowadziła pojęcie „postępowania przymuszającego”. Sąd rejestrowy jeszcze przed wszczęciem postępowania przymuszającego, będzie mógł ocenić, czy postępowanie to doprowadzi do wykonania przez podmiot obowiązku rejestrowego. Gdy w toku wstępnej analizy akt rejestrowych podmiotu sąd rejestrowy dojdzie do wniosku, że postępowanie przymuszające będzie nieefektywne, podmiot nie wykona obowiązku np. z powodu braku organu uprawnionego do reprezentacji, albo gdy uprzednio prowadzone postępowania przymuszające nie odniosły rezultatu, albo gdy brak w aktach rejestrowych aktualnego adresu siedziby podmiotu, sąd rejestrowy będzie miał możliwość nie rozpoczynania postępowania przymuszającego. Zobowiązany jednak będzie do wydania postanowienia o odstąpieniu od postępowania przymuszającego z jednoczesnym obowiązkiem wskazania podstawy faktycznej uznania nieefektywności danego postępowania. Takie postanowienie będzie niezaskarżalne i nie będzie podlegało doręczeniu.

Sąd rejestrowy będzie miał również możliwość umorzenia postępowania przymuszającego, gdy już po jego rozpoczęciu, pojawią się okoliczności, z których wynika, że prowadzone postępowanie nie doprowadzi do spełnienia przez podmiot obowiązku rejestrowego.

Gdy sąd ustali, że podmiot nie prowadzi działalności i nie posiada zbywalnego majątku oraz nie zachodzą inne istotne okoliczności przemawiające przeciwko rozwiązaniu podmiotu, wyda postanowienie o rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i zarządzi jego wykreślenie z rejestru. Postanowienie to będzie podlegało publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

W odniesieniu do podmiotów wykreślonych z KRS, Skarb Państwa będzie nieodpłatnie nabywał z mocy prawa własność i inne prawa majątkowe. Skarb Państwa będzie ponosił ograniczoną odpowiedzialność wyłącznie z nabytego po podmiotach wykreślonych z KRS mienia za nieprzedawnione zobowiązania podmiotu jak i wobec wspólników (akcjonariuszy) z tytułu przysługujących im roszczeń związanych z ich prawami udziałowymi w podmiocie.

Roszczenia przeciwko Skarbowi Państwa mogą być dochodzone (zarówno przez wierzycieli jak i wspólników) w ciągu roku od chwili nabycia mienia przez Skarb Państwa.

oprac. : Grzegorz Gacki / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: