eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo dla biznesu › KRS do wyczyszczenia

KRS do wyczyszczenia

2014-11-14 19:20

KRS do wyczyszczenia

Sejm chce "wyczyszczenia" KRS z niedziałających spółek © vege - Fotolia.com

Posłowie znowelizowali ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nowelizacja ma zapewnić większą zgodność wpisów w KRS z rzeczywiście działającymi firmami i instytucjami. Ustawa ma m.in. uporządkować wpisy nieprzerejestrowanych oraz tzw. martwych spółek.

Przeczytaj także: KRS: jakie zmiany w 2015 roku?

Każdy podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – w obrocie prawnym legitymuje się odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego.

W sześciu działach rejestru zawarte są podstawowe dane o podmiocie, pozwalające na ustalenie jego formy prawnej, adresu siedziby, sposobu reprezentacji oraz osób uprawnionych do reprezentacji, organu nadzoru i jego składu, celu lub przedmiotu działalności, sposobu powstania lub ustania jego bytu prawnego, a także informacje o ustanowionym kuratorze lub likwidatorze oraz o ewentualnych zaległościach publiczno-prawnych podmiotu.

W rejestrze umieszcza się również wzmiankę o złożeniu przez podmiot sprawozdania finansowego za dany rok, wraz z uchwałą o jego zatwierdzeniu, sprawozdaniem z działalności i ewentualnie opinią biegłego rewidenta. W przypadku spółek kapitałowych rejestr zawiera również dane dotyczące wysokości kapitału zakładowego, wartości nominalnej udziałów lub akcji oraz w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – dane wspólników posiadających co najmniej 10 proc. kapitału zakładowego.

Praktyka funkcjonowania Krajowego Rejestru Sądowego wskazuje jednak, że znajduje się w nim wiele nieaktualnych danych. Według posłów aktualny stan prawny w zakresie funkcjonowania Krajowego Rejestru Sądowego jest regulacją niewystarczającą, stąd też potrzeba zmiany.

Posłowie zaproponowali, by w każdym przypadku, gdy sąd rejestrowy stwierdzi, że podmiot wpisany do rejestru nie złożył wniosku (o zmianę wpisu) lub dokumentów, których złożenie jest obowiązkowe zobowiązany jest wezwać podmiot do wypełnienia ustawowego obowiązku, pod rygorem nałożenia grzywny na obowiązanych. Gdy wezwania i grzywny nie odniosą skutku, sąd będzie miał obowiązek wszcząć postępowanie o rozwiązanie i wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego. Nowelizacja wzmacnia też funkcję kontrolną sądu rejestrowego - rozszerza możliwości działania z urzędu w odniesieniu do aktualizacji wpisów.

Ponadto ustawa określa zasady przejmowania majątku wykreślonych z KRS podmiotów.

Ustawa trafiła do Senatu.

oprac. : Grzegorz Gacki / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: