eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo gospodarcze › Wnioski do KRS od marca 2021 r. jedynie drogą elektroniczną

Wnioski do KRS od marca 2021 r. jedynie drogą elektroniczną

2020-02-05 00:35

Wnioski do KRS od marca 2021 r. jedynie drogą elektroniczną

Wnioski do KRS od marca 2021 jedynie drogą elektroniczną © Picture-Factory - Fotolia.com

Zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018, poz. 398) od 1 marca 2021 r. wnioski i wpis do KRS wykreślenie będą składane wyłącznie w formie elektronicznej. Złożenie będzie wymagało posłużenia się podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym ePUAP albo skorzystania z usług profesjonalnego pełnomocnika.

Przeczytaj także: Od 1 lipca wpis do KRS tylko elektronicznie

Warto wspomnieć, że Krajowy Rejestr Sądowy (złożony z trzech osobnych rejestrów: przedsiębiorców; stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej; dłużników niewypłacalnych) istnieje od 17 lat. Niestety system ten opierał się na w pełni papierowym obiegu dokumentów, co w chwili obecnej ani nie odpowiada współczesnym potrzebom, związanym zarówno z rozwojem przedsiębiorczości, ani z postępem technologicznym.

W związku z powyższym ustawodawca powyższą nowelizacją wprowadza obieg elektroniczny, a system KRS będzie w pełni cyfrowy. Wszelkie wnioski składane do KRS tradycyjnie, czyli w formie papierowej będą podlegały zwrotowi. Od marca 2021 r. spółka lub jej pełnomocnik wnioskujący o wpis zmiany danych w KRS w związku z czynnościami dokonanymi przed notariuszem zobowiązany będzie do wskazania jedynie tegoż numeru repozytorium, bez konieczności składania oryginału bądź kopii dokumentu do akt rejestrowych. Natomiast w wnioski do KRS lub dokumenty do niego załączone składane przez samą spółkę lub pełnomocnika bez udziału notariusza będą rozpoznawane przez KRS jedynie po ich uprzednim podpisaniu za pomocą kwalifikowanego podpisu albo profilu zaufanego ePUAP przez reprezentanta spółki, którego PESEL jest wpisany do KRS albo profesjonalnego pełnomocnika. Ponadto, wszelka korespondencja pomiędzy wnioskodawcą a sądem będzie się odbywała wyłącznie w formie elektronicznej, co ma na celu przyspieszenie całej procedury.

fot. Picture-Factory - Fotolia.com

Wnioski do KRS od marca 2021 jedynie drogą elektroniczną

Złożenie wniosku do KRS będzie wymagało posłużenia się podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym ePUAP albo skorzystania z usług profesjonalnego pełnomocnika.


Jest to ostatnia pula przepisów, która wejdzie w życie z początkiem marca 2021 r. ustawy z dnia 26 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, która zrewolucjonizowała sposób realizacji obowiązków związanych z zamknięciem roku i już dotychczas przysporzyła sporo trudności przedsiębiorcom prowadzącym działalność w formie spółek prawa handlowego. Dlatego, że już w marcu 2018 r. podmioty te miały obowiązek złożenia sporządzonych sprawozdań finansowych w formie elektronicznej do Repozytorium Dokumentów Finansowych. Niestety elektroniczne repozytorium nie działało na tyle efektywnie i prawidłowo by nie było problemów ze złożeniem stosownych dokumentów przez spółki. Oczywiście zmiany wprowadzane nowelizacją mają na celu usprawnienie procesów rejestrowych poprzez pełną informatyzację systemu KRS i w konsekwencji ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcom.

Podsumowując, zmiany należy ocenić je pozytywnie bo to z pewnością przyśpieszy zmiany w KRS oraz zlikwiduje niesamowitą biurokrację oraz wszelki ryzyka związane z utrzymywaniem stanu niezgodności treści wpisu w KRS za stanem faktycznym. Jedyna moja obawa to kwestie technologiczne oraz sprawne działanie systemu, co z pewnością na początku może się wydarzyć.

Marta Wysocka-Fronczek

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: