eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoGrupypl.soc.prawo › Uprawnienia wynikajace prawa jazdy kat B
Ilość wypowiedzi w tym wątku: 13

 • 1. Data: 2004-03-10 10:24:48
  Temat: Uprawnienia wynikajace prawa jazdy kat B
  Od: "DSz" <d...@o...pl>

  Swego czasu zrobiłem prawo jazdy kat B w 1983 r.

  W ówczesnej ustawie odnosnie tej kategorii był m.in. zapis, że
  Uprawnia do kierowania samochodami osobowymi i INNYMI pojazdami
  samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej do 3500 kg za wyjatkiem
  motocykli.
  (PoRD ustawa z 1983 r. obowiązujaca do 30 czerwca 1999 roku -
  w zakresie m,in. praw jazdy czyli art 70 ww. ustawy; zaznaczono to w art
  150 aktualnej ustawy z 20.06.1997r).

  W obecnie obowiązujacej ustawie z 1997 r. odnośnie kat B jest tu zapis :
  "Art. 88. 2. Prawo jazdy uprawnia do kierowania:
  3) kategorii B:
  a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej
  nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,

  b) pojazdem, o którym mowa w lit. a, z przyczepą o dopuszczalnej masie
  całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile
  łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie
  przekracza 3,5 t,

  c) ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;"

  Znikęło wyróznienie samochodu osobowego.
  Swego czasu interpretacja tego wyróznienia tłumaczyła, że ograniczenie dop.
  masy cakowitej pojadu do 3,5 t nie dotyczyło samochodów osobowych,
  tzn.posiadacz PJ kat B mógł prowadzić samochody osobowe bez względu na ich
  dopuszczalną masę całkowitą (np. cięzkie opancerzone limuzyny osobowe) lub
  inne pojazdy samochodowe (inne niż samochody osobowe) o dopuszczalnej masie
  całkowitej do 3,5t.

  I teraz jest problem:
  Wychodzi na to, że osoby które zrobiły uprawnienia kat B przed 1998 rokiem
  zmieniając teraz blankiet prawa jazdy (co jest obowiązkowe) tracą część
  swoich uprawnień do kierowania pojazdami: właśnie w zakresie
  ciężkich samochodów osobowych.
  Stało się to tylko i wyłącznie ze względu na
  zmianę (różnicę) zapisów dot. kat B w art 70 ustawy z 1983 r (starej), oraz
  art 88 ustawy z 1997 r. (aktualnej)
  Chyba jest to sprzeczne z zasadą, że wcześniej nabytych praw nie traci się
  oraz że
  prawo nie działa wstecz.
  Pytanie czy jest teraz możliwe zachowanie dotychczasowych uprawnień
  oraz odnotowanie tego przy wymianie dokumentu - jakieś zaznaczenie.
  Drugim mozliwym rozwiazaniem byłoby przedefiniowanie praw jazdy dawnych
  kategorii B na prawa jazdy kategorii B + C1 (pojazdy samochodowe do 7500
  kg), gdyż cięzkie samochody osobowe raczej nie byłu cięższe niż 7500kg. (ich
  dop. masa całk. raczej oscylowała w granicach 4000-4500 kg).
  Czy to zagadnienie nie powinnno zostać zweryfikowane?

  Darek "Akol" Sz.

  PS.
  Zdaje się, ze podobne zabiegi i uaktualnienia wykonano podczas zmian
  kategoryzacji praw jazdy wl atach 60-tych (?). wtedy byłe kategorie I, II,
  III zmieniano na kat A, B, C itp.
 • 2. Data: 2004-03-10 12:43:52
  Temat: Re: Uprawnienia wynikajace prawa jazdy kat B
  Od: Artur Golanski <A...@w...net.pl>

  "DSz" <d...@o...pl> napisał:

  >Uprawnia do kierowania samochodami osobowymi i INNYMI pojazdami
  >samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej do 3500 kg za wyjatkiem
  >motocykli.
  A skracając list, chodzi o ustalenie czy ograniczenie "o dopuszczalnej
  masie całkowitej do 3500 kg" dotyczy całego zdania czy tylko jego
  drugiej części ?

  Artur Golański


 • 3. Data: 2004-03-10 14:14:46
  Temat: Re: Uprawnienia wynikajace prawa jazdy kat B
  Od: "DSz" <d...@o...pl>


  Użytkownik "Artur Golanski" <A...@w...net.pl> napisał w wiadomości
  news:g53u40tkveadoh8vnttm8ugmdm5c30gj15@4ax.com...
  > "DSz" <d...@o...pl> napisał:
  >
  > >Uprawnia do kierowania samochodami osobowymi i INNYMI pojazdami
  > >samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej do 3500 kg za wyjatkiem
  > >motocykli.
  > A skracając list, chodzi o ustalenie czy ograniczenie "o dopuszczalnej
  > masie całkowitej do 3500 kg" dotyczy całego zdania czy tylko jego
  > drugiej części ?
  > Artur Golański

  Jakby ograniczenie dotyczyło też pierwszej części, czyli także przed
  spójnikiem "i" to jaki byłby wówczas sens wyróżniania w zapisie samochdów
  osobowych spośród pojazdów samochodowych?
  Przecież samochód osobowy jest też pojazdem samochodowym - to chyba nie
  ulega wątpliwości.

  Darek "Akol" Sz • 4. Data: 2004-03-11 08:05:48
  Temat: Re: Uprawnienia wynikajace prawa jazdy kat B
  Od: "DSz" <d...@o...pl>


  Chciaby uzupełnić wczorajszy post:

  W efekcie różnych dyskusji, niektórzy mogą mieć watpliwości co do faktu, czy
  z prawem jazdy kat B można było jeździć do roku 1999 samochodem osobowym o
  dopuszczalnej masie pow. 3,5 t (np. cięzką opancerzoną limuzyną), wobec tego
  trochę poszperałem i znalazłem:

  W latach 1984-1993 (chyba też trochę dużej ) w ówczesnych zestawach pytań
  egzaminacyjnych - jednolitych na cały kraj, były miedzy innymi dwa pytania:

  (wg ksiązki Prawo Jazdy - Wszystkie pytania testowe ABT z 1993 r. wyd II
  wydawnictwo Image, komentarze: Henryk Próchniewicz, Konsultacje: mgr inż.
  Adam Witkowski)
  Dział Pytania specjalistyczne, pyt 32 str 200:

  32. Posiadając prawo jazdy kategorii B mozna kierować:
  a - samochodem osobowym,
  b- małym autobusem,
  c - pojazdm wolnobieznym.

  Odpowiedzi prawidłowe wskazane w dalszym ciągu ksiązki to A oraz C.
  Czyli wynika, że w tym momencie nie było mowy o ograniczeniu masy samochodu
  osobowego dla posiadaczy kat B.

  Potwierdza to kolejne pytanie z tej ksiązki oznaczone w niej nrem 40 ze str
  201:

  40. Prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania:
  a - pojazdem wolnobieznym,
  b - dowolnym samochodem osobowym,
  c - każdym pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

  Odpowiedzi prawidłowe wskazane w dalszym ciągu ksiązki to A oraz B.
  (Odp C jest niepoprawna , gdyż to prawo jazdy nie uprawniało do kierowania
  autobusami oraz motocyklami, nawet gdy byłyby lżejsze niż 3,5 t. a
  zastosowano wyrażenie "każdym" )

  Jak widać, tutaj jest wyraźnie zaznaczone dowolnym samochodem osobowym co
  potwierdza moją tezę.

  Przy tej okazji przypomniałem sobie w jakich okolicznościach zapamietałem,
  że dawne prawo jazdy katB uprarwniało do kierowania samochodami osobowymi
  bez względu na ich DMC. Po prostu jeden z kolegów w mojej grupie (a może
  nawet ja?) zaznaczył właśnie inaczej odpowiedzi w przedstawionym tu pyt o
  nrze 40, mysląc, że kat B upoważnia do kierowania samochodem osobowym do 3,5
  t a nie dowolnym - zaznaczył tylko odpA . Według oficjalnych odpowiedzi
  poprawne były te przytoczone wyżej z ksiązki.

  Wniosek nasuwa się taki, że dawne prawo jazdy kat B powinno zostać
  wymienieone na kat B + C1 podobnie jak było z dawną kat A, która wg
  rozporządzenia powinna być wymieniana na kat A+B1.


  Darek "Akol" Sz.
 • 5. Data: 2004-03-12 12:11:03
  Temat: Re: Uprawnienia wynikajace prawa jazdy kat B
  Od: "Robert Tomasik" <r...@g...pl>

  Użytkownik "DSz" <d...@o...pl> napisał w wiadomości
  news:c2mqf8$61o$1@atlantis.news.tpi.pl...

  Podobne problemy były już wcześniej. Karta rowerowa do któregoś tam roku
  wydana uprawniała do kierowania motorowerami, a później rozdzielono te
  dwie kategorie. Ten problem akurat mnie dotyczył, więc go załatwiłem w
  sposób opisany niżej
  Zresztą bywało więcej takich problemów. Przy dawnych blankietach praw
  jazdy i innych dokumentów uprawniających do prowadzenia pojazdów problem
  ten rozstrzygano poprzez dokonanie stosownego wpisu w uwagach. Wpis był
  dokonywany na wniosek uprawnionego, bo faktycznie w tym wypadku nabytych
  uprawnień nie można stracić tylko dla tego, że nagle ustawodawca
  pozmieniał sobie szufladki. Nie przerabiałem tego problemu przy nowym
  blankiecie, bo tam nie ma miejsca na uwagi. Podejrzewam, że stosowny
  Wydział Komunikacji musi wydać Ci zaświadczenie, że masz uprawnienia
  poszerzone. Ja bym w każdym razie na piśmie wydania takiego zaświadczenia
  zażądał i poczekał na ich odpowiedź o ile masz w tym interes prawny.


 • 6. Data: 2004-03-12 16:50:00
  Temat: Re: Uprawnienia wynikajace prawa jazdy kat B
  Od: Artur Golanski <A...@w...net.pl>

  "Robert Tomasik" <r...@g...pl> napisał:

  >Wydział Komunikacji musi wydać Ci zaświadczenie, że masz uprawnienia
  >poszerzone. Ja bym w każdym razie na piśmie wydania takiego zaświadczenia
  >zażądał i poczekał na ich odpowiedź o ile masz w tym interes prawny.
  1. Jeśli już, to starosta, a nie "Wydział Komunikacji" :-)
  2. Każdy policjant wyśmiałby go z takim zaświadczeniem
  3. Starosta wydaje dokumenty poświadczające posiadane uprawnienia do
  kierowania zgodnie z zasadami i wg wzoru określonych w odpowiednich
  rozporządzeniach.

  Artur Golański


 • 7. Data: 2004-03-12 22:56:01
  Temat: Re: Uprawnienia wynikajace prawa jazdy kat B
  Od: "Robert Tomasik" <r...@g...pl>

  Użytkownik "Artur Golanski" <A...@w...net.pl> napisał w wiadomości
  news:j0q350534nh3j6tvlglb019f445emmvcvv@4ax.com...

  > 1. Jeśli już, to starosta, a nie "Wydział Komunikacji" :-)

  Zaryzykuję, ze Kierownik Wydziału Komuniakacji z upoważnienia Starosty.
  Starosta sam raczej tego pisać nie będzie.

  > 2. Każdy policjant wyśmiałby go z takim zaświadczeniem

  Na terenie Polski nie. Dokument, jak każdy inny. Oczywiście w połączeniu z
  normalnym prawem jazdy. Jak pisałem nie przeabiałem tego z małym
  blankietem, ale na dużym w adnotacjach miałem takie wzmianki rozszerzające
  zakres uprawnień. Kłopot może być za granicą, bo faktycznie takie
  zaświadczenie może nie być chonorowane choćby przez nieznajomość języka
  polskiego.

  > 3. Starosta wydaje dokumenty poświadczające posiadane uprawnienia do
  > kierowania zgodnie z zasadami i wg wzoru określonych w odpowiednich
  > rozporządzeniach.

  Pewnie masz rację. Toteż najlepiej by było podejść do Wydziału Komunikacji
  i zapytać. nie chce mi się przeszukiwać rozporządzeń, bo pewnie gdzieś tam
  jest napisane, jak się taką rzecz technicznie rozwiązuje. Pytający na
  pewno nie jest jedyną osobą z takim problemem. Z tego co pamiętam, to
  podobne problemy mają osoby, które miał prawa jazdy wydane jeszcze za
  czasów kategorii I, II i III. Tamte kategorie też się nie zazębiały i też
  mają różne wzmianki.


 • 8. Data: 2004-03-13 10:27:44
  Temat: Re: Uprawnienia wynikajace prawa jazdy kat B
  Od: Artur Golanski <A...@w...net.pl>

  "Robert Tomasik" <r...@g...pl> napisał:

  >Zaryzykuję, ze Kierownik Wydziału Komuniakacji z upoważnienia Starosty.
  Obecnie jest to stanowisko ds. dokumentacji transportowej (lub bardzo
  podobie), a z up. oczywiście się zgadza.

  >Starosta sam raczej tego pisać nie będzie.
  Podobnie jak pisząc do Rzecznika Praw..., Prezydenta też nie liczysz
  na to, że np. prof. Zoll czyta twój list, a jednak używasz w liście
  właściwego adresu.

  >> 2. Każdy policjant wyśmiałby go z takim zaświadczeniem
  >Na terenie Polski nie. Dokument, jak każdy inny.
  A jednak będę się upierał, że wzór dokumentu PJ podano w
  rozporządzeniu. Dalej uprawnienia do kierowania zawarte są w kategorii
  prawa jazdy, które określa jasno ustawa PoRD. Czyli posiadam
  uprawnienia kat. B lub B+C. Ustawodawca NIE przewidział kat. B + coś
  tam jeszcze i do tego na podstawie papierka wydanego przez starostę.

  >na dużym w adnotacjach miałem takie wzmianki rozszerzające
  >zakres uprawnień.
  Jak owa wzmianka brzmiała i jak jest dziś ?

  >czasów kategorii I, II i III. Tamte kategorie też się nie zazębiały i też
  >mają różne wzmianki.
  Tylko nie o to chodzi. Pytający zdobył swoje uprawnienia kat. B
  (ja zresztą też) w latach, gdy obowiązywała poprzednia ustawa.
  Wtedy kat. B uprawniała do *"kierowania samochodami osobowymi i innymi
  pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej do 3500 kg za
  wyjatkiem motocykli". *
  W obecnej wersji ustawy ta sama kat B ma ograniczenie DMC 3500 kg i
  nie jest ważny rodzaj pojazdu (zniknęły słowa 'sam. osobowy').
  Pytający twierdzi, że poprzednio mógł kierować każdy osobowym, nawet
  powyżej 3,5 t, a teraz tylko do 3,5 t.

  Osobiście mam dwie wątpliwości. Pierwsza to ustalenie czy ograniczenie
  "o dopuszczalnej masie całkowitej do 3500 kg" dotyczy całego zdania **
  czy tylko jego drugiej części (dodam, że wtedy i teraz kat. C
  obejmowała DMC powyżej 3,5 t). Drugą wątpliwość podam potem.

  Artur Golański


 • 9. Data: 2004-03-13 19:07:34
  Temat: Re: Uprawnienia wynikajace prawa jazdy kat B
  Od: "Robert Tomasik" <r...@g...pl>

  Użytkownik "Artur Golanski" <A...@w...net.pl> napisał w wiadomości
  news:lin550t6b918sat2snrq3581gmugpabml7@4ax.com...

  > Obecnie jest to stanowisko ds. dokumentacji transportowej (lub bardzo
  > podobie), a z up. oczywiście się zgadza.

  I co to za różnica. Niech się nazywa jego Eminencja nawet. Jeszcze
  całkiem nie dawno we wniosku o prawo jazdy i rejestrację pojazdu było w
  nagłówku Kierownik Wydziału Komunikacji i jakoś nikt z tego tytułu nie
  wybrzydzał. Większość zezwoleń i decyzji (nie chcę pisać, że wszystkie, bo
  może są jakieś, o których nie pamiętam) urzędnicy starostwa wydają w
  imieniu Starosty. Jak piszesz o zezwolenie na budowę, to nic się nie
  stanie, jak zaadresujesz pismo przewodnie do Wydziału Architektury.
  >
  > Podobnie jak pisząc do Rzecznika Praw..., Prezydenta też nie liczysz
  > na to, że np. prof. Zoll czyta twój list, a jednak używasz w liście
  > właściwego adresu.

  Ale jak przez pomyłkę albo nawet celowo (by szybciej doszło) napiszę do
  pracownika, to przecież nie potargają z tego tytułu pisma. Kruszysz kopię
  o jakieś marginalne problemy.
  >
  > >> 2. Każdy policjant wyśmiałby go z takim zaświadczeniem
  > >Na terenie Polski nie. Dokument, jak każdy inny.
  > A jednak będę się upierał, że wzór dokumentu PJ podano w
  > rozporządzeniu. Dalej uprawnienia do kierowania zawarte są w kategorii
  > prawa jazdy, które określa jasno ustawa PoRD. Czyli posiadam
  > uprawnienia kat. B lub B+C. Ustawodawca NIE przewidział kat. B + coś
  > tam jeszcze i do tego na podstawie papierka wydanego przez starostę.

  Toteż napisałem, że ten papierek może być ważny tylko z prawem jazdy.
  Zresztą nie upieram się. Może czynią wzmiankę na odwrocie albo coś innego.
  W każdym razie uprawnienia mu zostają, a w Urzędzie powinni wiedzieć, jak
  to załatwić bo nie jest odosobnionym przypadkiem.
  >
  > >na dużym w adnotacjach miałem takie wzmianki rozszerzające
  > >zakres uprawnień.
  > Jak owa wzmianka brzmiała i jak jest dziś ?

  Wówczas brzmiała, coś w guście, że dokument niniejszy uprawnia również do
  kierowania tym i tym. W obecnym nie mam, ale akurat nie jest mi potrzebne.
  Po obejrzeniu blankietu widzę możliwość wydania gościowi prawa jazdy B + C
  z wpisanym w kolumnie 12 kat. C ograniczenia (samochody osobowe).
  >
  > Tylko nie o to chodzi. Pytający zdobył swoje uprawnienia kat. B
  > (ja zresztą też) w latach, gdy obowiązywała poprzednia ustawa.
  > Wtedy kat. B uprawniała do *"kierowania samochodami osobowymi i innymi
  > pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej do 3500 kg za
  > wyjatkiem motocykli". *
  > W obecnej wersji ustawy ta sama kat B ma ograniczenie DMC 3500 kg i
  > nie jest ważny rodzaj pojazdu (zniknęły słowa 'sam. osobowy').
  > Pytający twierdzi, że poprzednio mógł kierować każdy osobowym, nawet
  > powyżej 3,5 t, a teraz tylko do 3,5 t.

  To dokładnie ten sam problem.
  >
  > Osobiście mam dwie wątpliwości. Pierwsza to ustalenie czy ograniczenie
  > "o dopuszczalnej masie całkowitej do 3500 kg" dotyczy całego zdania **
  > czy tylko jego drugiej części (dodam, że wtedy i teraz kat. C
  > obejmowała DMC powyżej 3,5 t). Drugą wątpliwość podam potem.

  Po czem? • 10. Data: 2004-03-14 09:17:21
  Temat: Re: Uprawnienia wynikajace prawa jazdy kat B
  Od: Artur Golanski <A...@w...net.pl>

  "Robert Tomasik" <r...@g...pl> napisał:

  >I co to za różnica. [..]
  >Kruszysz kopię o jakieś marginalne problemy.
  Rzecz gustu - w zapisie prawa (na tej grupie o tym piszemy) ważny
  czasami jest przecinek, a ty masz wątpliwości co do słowa.
  Ja widzę ty jednak wolisz rozdmuchać moją marginalną, choć oczywistą
  poprawkę, zamiast odpowiedzi na właściwe pytanie DSz (a 'szło' nie o
  to co i gdzie wpisać, tylko CZY posiada(ł), tak jak on twierdzi).

  >W obecnym nie mam, ale akurat nie jest mi potrzebne.
  Nie masz, bo tak stanowi prawo, a nie dlatego że TY masz lub nie
  jakoweś 'potrzeby'.

  >widzę możliwość wydania gościowi prawa jazdy B + C
  A dlaczego także nie D i E ?
  On posiada kat B i NIC więcej (nie zdawał egzaminów i nie posiadał
  kat. zawodowych I, II lub III) skąd to rozdawnictwo ? Dlaczego tylko
  jemu ? Nigdy nie posiadał kat. C (nawet z ograniczeniam !).
  Szkoda, tylko, ze w kwestii merytorycznej postawionego pytania
  nic nie napisałeś.

  >To dokładnie ten sam problem.
  Jaki problem, czyj ? Kto go postawił ?
  Miała być odpowiedź na konkretne pytanie.
  EOS z mojej strony.

  Artur Golański

strony : [ 1 ] . 2Szukaj w grupach

Szukaj w grupach

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.