eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoGrupypl.soc.prawonorma prawna? › norma prawna?
 • Path: news-archive.icm.edu.pl!pingwin.icm.edu.pl!warszawa.rmf.pl!newsfeed.tpinternet.
  pl!news.tpi.pl!not-for-mail
  From: "rad" <s...@i...pl>
  Newsgroups: pl.soc.prawo
  Subject: norma prawna?
  Date: Tue, 1 Jan 2002 23:23:42 +0100
  Organization: tp.internet - http://www.tpi.pl/
  Lines: 40
  Message-ID: <a0uh35$fjp$1@news.tpi.pl>
  NNTP-Posting-Host: pb148.slupsk.sdi.tpnet.pl
  X-Trace: news.tpi.pl 1009960869 15993 213.25.234.148 (2 Jan 2002 08:41:09 GMT)
  X-Complaints-To: u...@t...pl
  NNTP-Posting-Date: Wed, 2 Jan 2002 08:41:09 +0000 (UTC)
  X-Newsreader: Microsoft Outlook Express 5.50.4133.2400
  X-MSMail-Priority: Normal
  X-Priority: 3
  X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V5.50.4133.2400
  Xref: news-archive.icm.edu.pl pl.soc.prawo:79440
  [ ukryj nagłówki ]

  Witam,mam problem z rozszyfrowaniem normy prawnej jednego spośród
  poszczególnych artykułów,czy ktoś mógłby mi w tym pomóc?Wiem,że należy
  napisac o tym kto jest adresatem danego art.co jest sankcją za
  nieprzestrzeganie zarządzenia,a co dalej,czekam na cenne wskazówki.Z góry
  dziekuję za pomoc-Magda


  Art. 28. § 1. Nie popełnia umyślnie czynu zabronionego, kto pozostaje w
  błędzie co do okoliczności stanowiącej jego znamię.

  § 2. Odpowiada na podstawie przepisu przewidującego łagodniejszą
  odpowiedzialność sprawca, który dopuszcza się czynu w usprawiedliwionym
  błędnym przekonaniu, że zachodzi okoliczność stanowiąca znamię czynu
  zabronionego, od której taka łagodniejsza odpowiedzialność zależy.

  Art. 29. Nie popełnia przestępstwa, kto dopuszcza się czynu zabronionego w
  usprawiedliwionym błędnym przekonaniu, że zachodzi okoliczność wyłączająca
  bezprawność albo winę; jeżeli błąd sprawcy jest nieusprawiedliwiony, sąd
  może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.

  Art. 30. Nie popełnia przestępstwa, kto dopuszcza się czynu zabronionego w
  usprawiedliwionej nieświadomości jego bezprawności; jeżeli błąd sprawcy jest
  nieusprawiedliwiony, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.

  Art. 31. § 1. Nie popełnia przestępstwa, kto, z powodu choroby psychicznej,
  upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych, nie
  mógł w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim
  postępowaniem.

  § 2. Jeżeli w czasie popełnienia przestępstwa zdolność rozpoznania znaczenia
  czynu lub kierowania postępowaniem była w znacznym stopniu ograniczona, sąd
  może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.

  § 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się, gdy sprawca wprawił się w stan
  nietrzeźwości lub odurzenia powodujący wyłączenie lub ograniczenie
  poczytalności, które przewidywał albo mógł przewidzieć.
Podziel się

Poleć ten post znajomemu poleć

Wydrukuj ten post drukuj


Następne wpisy z tego wątku

 • 02.01.02 09:48 Solo

Najnowsze wątki z tej grupy


Najnowsze wątki

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1