eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoGrupypl.soc.prawo › norma prawna?
Ilość wypowiedzi w tym wątku: 2

 • 1. Data: 2002-01-01 22:23:42
  Temat: norma prawna?
  Od: "rad" <s...@i...pl>

  Witam,mam problem z rozszyfrowaniem normy prawnej jednego spośród
  poszczególnych artykułów,czy ktoś mógłby mi w tym pomóc?Wiem,że należy
  napisac o tym kto jest adresatem danego art.co jest sankcją za
  nieprzestrzeganie zarządzenia,a co dalej,czekam na cenne wskazówki.Z góry
  dziekuję za pomoc-Magda


  Art. 28. § 1. Nie popełnia umyślnie czynu zabronionego, kto pozostaje w
  błędzie co do okoliczności stanowiącej jego znamię.

  § 2. Odpowiada na podstawie przepisu przewidującego łagodniejszą
  odpowiedzialność sprawca, który dopuszcza się czynu w usprawiedliwionym
  błędnym przekonaniu, że zachodzi okoliczność stanowiąca znamię czynu
  zabronionego, od której taka łagodniejsza odpowiedzialność zależy.

  Art. 29. Nie popełnia przestępstwa, kto dopuszcza się czynu zabronionego w
  usprawiedliwionym błędnym przekonaniu, że zachodzi okoliczność wyłączająca
  bezprawność albo winę; jeżeli błąd sprawcy jest nieusprawiedliwiony, sąd
  może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.

  Art. 30. Nie popełnia przestępstwa, kto dopuszcza się czynu zabronionego w
  usprawiedliwionej nieświadomości jego bezprawności; jeżeli błąd sprawcy jest
  nieusprawiedliwiony, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.

  Art. 31. § 1. Nie popełnia przestępstwa, kto, z powodu choroby psychicznej,
  upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych, nie
  mógł w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim
  postępowaniem.

  § 2. Jeżeli w czasie popełnienia przestępstwa zdolność rozpoznania znaczenia
  czynu lub kierowania postępowaniem była w znacznym stopniu ograniczona, sąd
  może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.

  § 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się, gdy sprawca wprawił się w stan
  nietrzeźwości lub odurzenia powodujący wyłączenie lub ograniczenie
  poczytalności, które przewidywał albo mógł przewidzieć.

 • 2. Data: 2002-01-02 09:48:08
  Temat: Re: norma prawna?
  Od: "Solo" <p...@p...onet.pl>


  Użytkownik rad <s...@i...pl> w wiadomości do grup dyskusyjnych napisał
  :a0uh35$fjp$...@n...tpi.pl...
  > Witam,mam problem z rozszyfrowaniem normy prawnej jednego spośród
  > poszczególnych artykułów,czy ktoś mógłby mi w tym pomóc?Wiem,że należy
  > napisac o tym kto jest adresatem danego art.co jest sankcją za
  > nieprzestrzeganie zarządzenia,a co dalej,czekam na cenne wskazówki.Z góry
  > dziekuję za pomoc-Magda
  >
  Nie wiem jaka teoria normy prawnej obowiązuje u Ciebie na uniwerku. Przedsta
  wiam
  odpowiedzi wg teorii trójelementowej budowy normy.
  U mnie obowiązuje teoria normy sankcjonowanej i sankcjonującej. Jeśli więc c
  hcesz
  mogę napisać jak wyglądałyby odpowiedzi wg tej teorii.

  > Art. 28. § 1. Nie popełnia umyślnie czynu zabronionego, kto pozostaje w
  > błędzie co do okoliczności stanowiącej jego znamię.
  >
  > § 2. Odpowiada na podstawie przepisu przewidującego łagodniejszą
  > odpowiedzialność sprawca, który dopuszcza się czynu w usprawiedliwionym
  > błędnym przekonaniu, że zachodzi okoliczność stanowiąca znamię czynu
  > zabronionego, od której taka łagodniejsza odpowiedzialność zależy.

  1. Wygląda na to, iż adresatem jest sąd rozstrzygający sprawę karną. W razie
  naruszenia przez sąd tego przepisu sankcją może być uchylenie wyroku

  > Art. 29. Nie popełnia przestępstwa, kto dopuszcza się czynu zabronionego w
  > usprawiedliwionym błędnym przekonaniu, że zachodzi okoliczność wyłączająca
  > bezprawność albo winę; jeżeli błąd sprawcy jest nieusprawiedliwiony, sąd
  > może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.

  2. Z tego przepisu wynikają dwie normy - pierwsza zobowiązuje sąd do uniewin
  nienia
  osobę będącą w usprawiedliwionym błędnym przekonaniu itd. druga uprawnia sąd
  do zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary jeżeli błąd jest nieusprawi
  edli-
  wiony.
  a) W pierwszej adresatem jest sąd rozpatrujący sprawę z sankcją jak wyżej.
  b) W drugiej sąd wyższego rzędu nad tym, który wydaje wyrok. Jest on zobowią
  zany
  uwzględnić nadzwyczajne złagodzenie kary i nie może z tego powodu uchylić wy
  roku I
  instancji. Sankcją jest taka sama.

  > Art. 30. Nie popełnia przestępstwa, kto dopuszcza się czynu zabronionego w
  > usprawiedliwionej nieświadomości jego bezprawności; jeżeli błąd sprawcy je
  st
  > nieusprawiedliwiony, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.
  >
  Jak wyżej

  > Art. 31. § 1. Nie popełnia przestępstwa, kto, z powodu choroby psychicznej
  ,
  > upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych, nie
  > mógł w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim
  > postępowaniem.

  Pkt 1.

  > § 2. Jeżeli w czasie popełnienia przestępstwa zdolność rozpoznania znaczen
  ia
  > czynu lub kierowania postępowaniem była w znacznym stopniu ograniczona, są
  d
  > może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.

  Pkt 2 b

  > § 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się, gdy sprawca wprawił się w stan
  > nietrzeźwości lub odurzenia powodujący wyłączenie lub ograniczenie
  > poczytalności, które przewidywał albo mógł przewidzieć.

  Pkt 1.


strony : [ 1 ]


Szukaj w grupach

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1