eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Informacja o warunkach zatrudnienia jednorazowo

Informacja o warunkach zatrudnienia jednorazowo

2013-03-12 00:30

Informacja o warunkach zatrudnienia jednorazowo

Informacja o warunkach zatrudnienia tylko raz © Gajus - Fotolia.com

Jak wynika z najnowszej wykładni Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 22 lutego 2013 r., w informacji o warunkach zatrudnienia można od razu wskazać dzień, od którego zmieni się wymiar urlopu pracownika lub okres jego wypowiedzenia. Przy takim sformułowaniu informacji nie trzeba jej aktualizować. Do tej pory budziło wątpliwości, czy wspomniana praktyka jest poprawna.

Przeczytaj także: Informacja o warunkach zatrudnienia obowiązkowa

Jednym z obowiązków pracodawcy jest sporządzenie i wydanie każdemu zatrudnionemu pracownikowi pisemnej informacji o warunkach zatrudnienia. Informację taką trzeba wydać nie tylko w związku z pierwszym zatrudnieniem pracownika, ale także przy zawieraniu każdej kolejnej umowy o pracę oraz w przypadku, gdy informacja o warunkach zatrudnienia ulega zmianie.

W praktyce, wspomniany obowiązek aktualizacji informacji jest kłopotliwy. Oznacza bowiem konieczność pamiętania o tym, aby w momencie osiągnięcia przez pracownika 10-letniego stażu ogólnego poinformować pracownika o zmianie wymiaru jego urlopu oraz aby w momencie odpowiedniego zwiększenia stażu zakładowego poinformować pracownika o wydłużeniu okresu wypowiedzenia.

W niektórych zakładach pracy zaczęto stosować praktykę polegającą na informowaniu pracownika w pierwszej informacji o warunkach zatrudnienia także o dniu, w którym nastąpi zmiana tych warunków w zakresie wymiaru urlopu wypoczynkowego i długości okresu wypowiedzenia. Nie było jednak jasne, czy tego rodzaju praktyka jest zgodna z przepisami prawa pracy, podczas gdy komentatorzy wyrażali w tym zakresie odmienne opinie.

Z uwagi na rozbieżności co do formy aktualizacji informacji, cenne jest najnowsze stanowisko Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W ocenie Ministerstwa, nie ma konieczności ponownego przygotowywania informacji dla pracownika, jeśli w pierwszej informacji pracodawca poinformował nie tylko o warunkach zatrudnienia znajdujących zastosowanie w momencie zatrudnienia, ale także o dniu, w którym nastąpi zmiana tych warunków.

Wspomniane stanowisko Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nie jest wprawdzie obowiązującym przepisem. Niemniej, może być ważnym argumentem w przypadku kontroli inspektora Państwowej Inspekcji Pracy.

fot. Gajus - Fotolia.com

Informacja o warunkach zatrudnienia tylko raz

Jeżeli pracodawca poinformował pracownika w pierwszej informacji dotyczącej warunków jego zatrudnienia także o dniu, w którym nastąpi zmiana tych warunków, to powtórne zawiadomienie o tym pracownika w momencie, w którym faktycznie ona nastąpi, jest zbyteczne.


Ważne
Pracowników nie trzeba zawiadamiać powtórnie „(…) Odnosząc się więc do samej formy poinformowania pracownika o warunkach jego zatrudnienia, powołany wyżej przepis wskazuje jedynie, iż może to się odbyć w dwojaki sposób, a mianowicie w postaci szczegółowego opisania sytuacji pracownika w powołanym wyżej zakresie, bądź też odesłania do odpowiednich przepisów prawa pracy, które taką sytuację normują. Natomiast regulacja ta nie precyzuje, jaką formułę informacji należy przyjąć w pierwszym z wymienionych przypadków.

W związku z powyższym można uznać, iż jeżeli pracodawca poinformował pracownika w pierwszej informacji dotyczącej warunków jego zatrudnienia (sporządzonej nie później niż w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o pracę) także o dniu, w którym nastąpi zmiana tych warunków (np. wymiaru urlopu wypoczynkowego czy długości okresu wypowiedzenia), to powtórne zawiadomienie o tym pracownika w momencie, w którym faktycznie ona nastąpi, jest zbyteczne. Przekazanie takiej informacji, zgodnie z brzmieniem art. 29 § 32 Kodeksu pracy będzie natomiast konieczne w sytuacji, w której pracodawca poinformował pracownika, po zawarciu z nim umowy o pracę, jedynie o jego bieżących warunkach zatrudnienia, jak również w przypadku wystąpienia okoliczności mających wpływ na zmianę warunków zatrudnienia pracownika, których nie można było przewidzieć w momencie nawiązania stosunku pracy (…)”. Stanowisko Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 22 lutego 2013 r.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: