eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Zwolnienie dyscyplinarne - w jakim terminie?

Zwolnienie dyscyplinarne - w jakim terminie?

2012-08-29 10:45

Zwolnienie dyscyplinarne - w jakim terminie?

Zwolnienie dyscyplinarne - w jakim terminie? © Andreas Haertle - Fotolia.com

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy (art. 52 § 2 kp).

Przeczytaj także: Zwolnienie dyscyplinarne w nietypowych przypadkach

Pytanie: Ze względu na specyfikę pracy w naszej firmie zdarza się, że pracodawca nie od razu dowiaduje się o zachowaniu pracownika, uzasadniającym rozwiązanie umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym. W jaki sposób prawidłowo liczyć termin, dający prawo pracodawcy na rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika?

Odpowiedź: Termin taki liczy się różnie – w zależności od tego, co jest powodem zwolnienia dyscyplinarnego.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w przypadku:
  • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
  • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
  • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku (art. 52 § 1 kp).
Uwaga!
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy (art. 52 § 2 kp).

fot. Andreas Haertle - Fotolia.com

Zwolnienie dyscyplinarne - w jakim terminie?

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy

Termin powyższy liczy się od momentu, gdy wiadomość o nagannym zachowaniu się pracownika dotrze do osoby lub organu zarządzającego zakładem pracy albo do innej wyznaczonej do zarządzania zasobami pracy osoby. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do pracodawcy, który jest osobą fizyczną, jeżeli nie dokonuje on osobiście czynności z zakresu prawa pracy.

Jak liczyć termin dla osoby zajmującej stanowisko kierownicze?

Jeśli w grę wchodzi naganne zachowanie się osoby, która zajmuje kierownicze stanowisko, to miesięczny termin z art. 52 § 2 kp, należy liczyć od daty uzyskania wiadomości o jego zachowaniu przez organ uprawniony do rozwiązania stosunku pracy. W przypadku wieloosobowych organów zarządzających jednostką organizacyjną będącą pracodawcą do rozpoczęcia biegu terminu z art. 52 § 2 kp wystarczające jest uzyskanie wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę przez jednego z członków tego organu. Zmiana w składzie osobowym organu zarządzającego nie powoduje rozpoczęcia na nowo biegu tego terminu (1 miesiąca).

Przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika musi być ustalona w sposób niewątpliwy, dlatego też miesięczny termin określony w art. 52 § 2 kp rozpoczyna bieg po sprawdzeniu wiadomości uzyskanej przez pracodawcę o faktach, które uzasadniają rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie.

 

1 2

następna

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: