eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Zwolnienia grupowe

Zwolnienia grupowe

2012-07-30 00:15

Zwolnienia grupowe

Zwolnienia © Chlorophylle - Fotolia.com

Większość osób obawia się zwolnienia z pracy. Każdy chciałby jak najdłużej utrzymać swoje stanowisko, jednak nie zawsze się to udaje. Czasami zdarza się, że decyzja o zwolnieniu pracownika zapada niezależnie od pracodawcy.

Przeczytaj także: Zwolnienia grupowe: procedury

Pomimo starań i prób podjętych w celu jak najlepszego funkcjonowania, firma traci podstawę do funkcjonowania. Długi, brak możliwości płacenia bieżących rachunków, utrata odbiorców usług to najczęstsze czynniki wpływające na decyzję o zamknięciu firmy. Nie zawsze jednak trzeba się uciekać do tak radykalnych rozwiązań. Czasami dla poprawy kondycji finansowej firmy pracodawcy decydują się na zastosowanie zwolnień grupowych. Kiedy możemy mówić o takich zwolnieniach?

W Ustawie z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników szczegółowo zostały opisane sytuacje, w których jest mowa o zasadach zwalniania większej liczby osób. Zawarte w niej przepisy mają zastosowanie, gdy zachodzi konieczność rozwiązania przez pracodawcę, który zatrudnia co najmniej 20 pracowników, stosunków pracy z przyczyn ich niedotyczących w drodze wypowiedzenia, a także na mocy porozumienia stron. O zwolnieniu grupowym możemy mówić, jeśli w okresie nieprzekraczającym 30 dni dochodzi do zwolnienia, które obejmuje co najmniej:
  • 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,
  • 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednak mniej niż 300 pracowników,
  • 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników.

fot. Chlorophylle - Fotolia.com

Zwolnienia

Jeżeli u pracodawcy działają zakładowe organizacje związkowe, to ma on obowiązek skonsultowania z nimi zamiaru przeprowadzenia zwolnienia grupowego

Jeżeli u pracodawcy działają zakładowe organizacje związkowe, to ma on obowiązek skonsultowania z nimi zamiaru przeprowadzenia zwolnienia grupowego. Konsultacja taka ma dotyczyć przede wszystkim możliwości uniknięcia takiego zwolnienia lub zmniejszenia jego wymiaru, spraw pracowniczych z nim związanych, w tym w szczególności możliwości przekwalifikowania, przeszkolenia zawodowego, jak również uzyskania innego zatrudnienia przez zwolnionych pracowników. Poza tym pracodawca jest obowiązany zawiadomić zakładowe organizacje związkowe na piśmie o przyczynach zamierzonego zwolnienia grupowego, o grupach zawodowych pracowników objętych zamiarem zwolnienia, okresie, w ciągu którego ono nastąpi, proponowanych kryteriach doboru pracowników przewidzianych do zwolnienia, a także kolejności, w jakiej będzie ono dokonywane. Poza tym powinien opisać propozycje rozstrzygnięcia spraw pracowniczych związanych z zamierzonym grupowym zwolnieniem, a jeżeli będą one dotyczyły także świadczeń pieniężnych, to należy dodatkowo przedstawić sposób ustalania ich wysokości.

Jeżeli u danego pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe, to w takim przypadku uprawnienia tych organizacji w wyżej wymienionym zakresie przysługują przedstawicielom pracowników, którzy powinni zostać wyłonieni w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

Nikt nie jest przygotowany na zwolnienie z pracy. Jeśli jednak zwolnienia grupowe nas dotyczą, warto zapoznać się z ustawą o rozwiązywaniu stosunku pracy z pracownikami z przyczyn ich niedotyczących i upewnić się, jakie obowiązki w takiej sytuacji spoczywają na pracodawcy.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

Karolina Łapińska

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: