eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Urlop wypoczynkowy radcy prawnego

Urlop wypoczynkowy radcy prawnego

2011-08-05 13:44

Radca prawny, zatrudniony na umowę o pracę, ma prawo część czasu pracy pracować poza zakładem. A to z kolei powoduje mnóstwo wątpliwości i emocji przy udzielaniu radcy urlopu...

Przeczytaj także: Prawo do pierwszego urlopu

Czas pracy radcy - nie tylko w zakładzie

Zgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych, do czasu pracy radcy prawnego zalicza się:
  • Czas wykonywania przez niego pracy na terenie jednostki organizacyjnej pracodawcy
  • Czas niezbędny do załatwiania spraw poza lokalem jednostki organizacyjnej pracodawcy
  • Szczególnie w sądach i w innych organach
  • Czas na przygotowanie się do tych czynności
Wykonywanie przez radcę prawnego - pracownika obowiązków na terenie zakładu musi zajmować przynajmniej 2/5 jego wymiaru czasu pracy wynikającego z umowy o pracę.

Przykład:
Radca prawny jest zatrudniony na umowę o pracę na 3/4 etatu (czyli pracuje przeciętnie 30 godzin w tygodniu). W związku z tym przynajmniej 12 godzin pracy tygodniowo powinien pracować na terenie zakładu (przeciętnie w okresie rozliczeniowym).

Urlop - także za pracę pozazakładową

Radcy prawnemu - podobnie jak innym pracownikom - urlopu wypoczynkowego udziela się tylko na dni pracy - na tyle godzin, ile radca ma (harmonogramowo) do przepracowania w danym dniu (niezależnie od tego, w którym miejscu ma wykonywać pracę). Dodajmy, że czas niezbędny do załatwiania spraw poza lokalem jednostki organizacyjnej oraz czas przygotowania się do tych czynności, powinien być również uwzględniony w rozkładzie czasu pracy radcy, jako jego czas pracy.

Przykład:
Radca zatrudniony na 3/4 etatu powinien przepracować 30 godzin tygodniowo (z czego co najmniej 12 w zakładzie i najwyżej 18 poza zakładem). Ma staż uprawniający go do 26 dni urlopu, zatem jego pula urlopowa wynosi 160 godzin urlopu (26 dni x 3/4 etatu = 20 dni urlopu w zaokrągleniu, 20 dni / 8 godzin = 160 godzin urlopu) Załóżmy, że ten radca pracuje w poniedziałki i wtorki po 6 godzin w zakładzie pracodawcy, a w środy, czwartki i piątki - po 6 godzin poza tym zakładem.

W tej sytuacji przykładowo:
  • Jeśli weźmie urlop na 2 dni: poniedziałek i wtorek - należy odjąć z jego puli urlopowej 12 godzin
  • Jeśli skorzysta z pełnego tygodnia urlopu należy odjąć z jego puli urlopowej 30 godzin.

Uwaga! Istotne jest, aby radca prawny miał sporządzony rozkład czasu pracy, obejmujący wszystkie godziny pracy, także poza zakładem - m.in. po to, aby było wiadomo, ile godzin urlopu należy odjąć z puli urlopowej za każdy dzień urlopu.

Podstawa prawna:
  • art. 154 § 1 i § 2, art. 1542 § 1 i § 2, art. 162 zd. 2 kp,
  • art. 18 ustawy z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r. nr 123, poz. 1059, ze zm.).


www.KadryOnline.pl - Serwis specjalistów ds. personalnych. Praktyczne wskazówki dotyczące prawa pracy, najświeższe interpretacje przepisów, informacje o zmianach prawnych, bezpłatne biuletyny e-mailowe.

oprac. : KadryOnline KadryOnline

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: