eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Potrącenie z wynagrodzenia a źle naliczona pensja

Potrącenie z wynagrodzenia a źle naliczona pensja

2010-10-21 13:10

Podmiot zatrudniający ma prawo zmniejszenia kwoty wynagrodzenia pracownika za dany miesiąc o wynagrodzenie wypłacone mu w poprzednim terminie płatności za czas nieobecności w pracy, za który wynagrodzenie mu nie przysługuje, np. z uwagi na chorobę, urlop bezpłatny.

Przeczytaj także: Potrącenie wynagrodzenia a zgoda pracownika

Przyjrzyjmy się następującej sytuacji: Jesteśmy stowarzyszeniem zatrudniającym poniżej 20 pracowników. We wrześniu 2010 r. z powodu błędu pracownika naliczającego płace wpłaciliśmy na konto jednemu z pracowników wynagrodzenie w wyższej wysokości niż powinien je otrzymać. Pracownik ten we wrześniu 2010 r. przebywał 7 dni na urlopie ojcowskim. Zasiłek z tego tytułu wypłaci mu ZUS. Pracownik naliczający płace zapomniał uwzględnić urlopu ojcowskiego. W jaki sposób należy teraz postąpić? Czy wezwać pracownika do dobrowolnego oddania nienależnie wypłaconego wynagrodzenia? Czy potrącić je w następnym miesiącu?

W opisanej sytuacji kwotę wynagrodzenia, które zostało błędnie wypłacone za okres urlopu ojcowskiego, należy potrącić w najbliższym terminie płatności wynagrodzenia, lub za zgodą zatrudnionego z pensji za miesiące następne.

W zaprezentowanych okolicznościach zastosowanie powinien znaleźć art. 87 § 7 Kodeksu pracy, zgodnie z którym z wynagrodzenia za pracę odlicza się, w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.

Istota wspomnianego wyżej odliczenia polega na tym, że podmiot zatrudniający ma prawo zmniejszenia kwoty wynagrodzenia pracownika za dany miesiąc o wynagrodzenie wypłacone mu w poprzednim terminie płatności za czas nieobecności w pracy, za który wynagrodzenie mu nie przysługuje, np. z uwagi na chorobę urlop bezpłatny (wyrok Sądu Najwyższego z 4 października 1994 r., I PRN 71/94, OSNP nr 1995/7/89).

Odliczenia wynagrodzenia za pracę wypłaconego za okres urlopu ojcowskiego (tak jak to miało miejsce w analizowanym przypadku) bez konieczności uzyskiwania na to zgody pracownika można dokonać wyłącznie przy najbliższym terminie wypłaty wynagrodzenia. Później potrącenie jest możliwe jedynie za zgodą pracownika wyrażoną na piśmie.

Warto tu przytoczyć wyrok Sądu Najwyższego z 8 grudnia 1994 r. (sygn. I PZP 49/94, OSNP 1995/16/202), w którym stwierdzono, iż pracownik otrzymujący wypłatę wynagrodzenia "z góry" powinien liczyć się z obowiązkiem zwrotu wynagrodzenia w każdej sytuacji niewykonywania pracy, chyba że za określony czas z mocy przepisu szczególnego zachowuje do niego prawo.

Pracownik naliczający wynagrodzenia w małej firmie informatycznej na skutek przeoczenia we wrześniu 2010 r. nie wpisał do programu płacowego jednemu z informatyków 5-dniowego urlopu bezpłatnego. Skutkiem tego było nadpłacenie mu wynagrodzenia w kwocie 450 zł. Wartość tę można potrącić informatykowi bez jego zgody z pensji za 10/2010 r. lub za jego zgodą z wynagrodzeń za miesiące późniejsze.

Podstawa prawna:
  • art. 87 § 7 i art. 91 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).


www.KadryOnline.pl - Serwis specjalistów ds. personalnych. Praktyczne wskazówki dotyczące prawa pracy, najświeższe interpretacje przepisów, informacje o zmianach prawnych, bezpłatne biuletyny e-mailowe.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: