eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Zajęcie komornicze a wypłata pensji za dwa miesiące

Zajęcie komornicze a wypłata pensji za dwa miesiące

2012-12-03 13:31

Zajęcie komornicze a wypłata pensji za dwa miesiące

Zajęcie komornicze © zimmytws - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (3)

Po dokonaniu danin publiczno-prawnych pracownikowi pozostaje minimalna kwota od potrąceń, gwarantująca minimum bytowe. Gdy pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty te ulegają proporcjonalnemu zmniejszeniu. Jeśli zaś jest on zatrudniony u kilku pracodawców, przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych, jego wynagrodzenie ulega zsumowaniu w celu określenia kwoty wolnej od potrąceń.

Przeczytaj także: Kiedy można dokonać potrącenia z wynagrodzenia?

I tak wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:
  1. minimalnego wynagrodzenia za pracę po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
  2. 75% wynagrodzenia określonego w punkcie 1 – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielo-nych pracownikowi,
  3. 90% wynagrodzenia określonego w punkcie 1 – przy potrącaniu kar pieniężnych.
Wyjątkiem są potrącenia świadczeń alimentacyjnych, gdyż w tym przypadku poza ograniczeniami procentowymi określonymi w art. 87 Kodeksu pracy (3/5, czyli 60% wynagrodzenia) nie przewiduje się ograniczeń związanych z kwotą wolną od potrąceń.

fot. mat. prasowe

Wysokość kwot wolnych od potrąceń w 2013 r. (zatrudnienie na pełny etat)

Ustalając kwotę wolną od potrąceń, należy wziąć pod uwagę odrębnie dwie wypłaty, mimo że nastąpiły w tym samym miesiącu.


Co do zasady należy pamiętać, że podstawę potrąceń stanowi miesięczne wynagrodzenie pracownika, z tym że w miesiącu, w którym pracodawca wypłaca pensję za dwa miesiące, czyli za dany miesiąc oraz za miesiąc poprzedni, dokonując potrąceń stosuje się kwotę wolną osobno w stosunku do każdego z wypłacanych wynagrodzeń. W takiej sytuacji, ustalając kwotę wolną od potrąceń, należy wziąć pod uwagę odrębnie dwie wypłaty, mimo że nastąpiły w tym samym miesiącu.

Takie stanowisko przedstawił Główny Inspektorat Pracy w piśmie z 7 marca 2011 r. (GPP-364-4560-12-1/11/PE/RP), stwierdzając: podstawę ustalenia kwoty wolnej od potrąceń stanowi wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dacie dokonywania potrącenia. Natomiast podstawę potrąceń stanowi miesięczne wynagrodzenie, z tym że w miesiącu, w którym są wypłacane składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż jeden miesiąc, potrąceń dokonuje się od łącznej kwoty wynagrodzenia uwzględniającej te składniki wynagrodzenia (art. 87 § 8 Kodeksu pracy). Jeżeli więc pracodawca w jednym miesiącu wypłaca wynagrodzenie za dany miesiąc oraz wynagrodzenie za miesiąc poprzedni, to dokonując potrąceń, obowiązany jest stosować kwotę wolną w stosunku do każdego z wypłacanych wynagrodzeń.

fot. zimmytws - Fotolia.com

Zajęcie komornicze

Podstawę ustalenia kwoty wolnej od potrąceń stanowi wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dacie dokonywania potrącenia.


Przykład:
Pracownik zatrudniony na pełny etat otrzymuje wypłatę z dołu 5. dnia kolejnego miesiąca. 5 lipca otrzyma wynagrodzenie za czerwiec w kwocie 1 658 zł netto. Z powodu rozwiązania umowy, w tym samym miesiącu wypłacamy mu pensję za część lipca w wysokości 560 zł netto. Jak prawidłowo dokonać potrąceń z tytułu niealimentacyjnego zajęcia wynagrodzenia z dwóch pensji wypłaconych w jednym miesiącu?

W kontekście zajęcia komorniczego w analizowanej sytuacji należy ustalić odrębnie potrącenie z wynagrodzenia za czerwiec i odrębnie z pensji za lipiec. W tym przypadku, z powodu niskiej kwoty, pensja za lipiec podlega pełnej ochronie przed potrąceniami.

Należy stwierdzić, że z uwagi na konieczność zachowania kwoty wolnej, w rozstrzyganym przypadku z pensji za lipiec 2012 r. nie da się zrealizować zajęcia komorniczego. Jego kwota jest zbyt niska – wynosi zaledwie 560 zł netto i jak wynika z powyższej tabeli, nie mieści się ona w granicach minimum bytowego, które należy pozostawić do dyspozycji pracownika. Egzekucji będzie natomiast podlegać wynagrodzenie za czerwiec. W zależności od zastosowanych wskaźników na liście płac (koszty uzyskania przychodów, ulga), kwota 1658 zł netto pozwala na zachowanie kwoty wolnej i potrącenie zobowiązania z tytułu egzekucji komorniczej.


Podstawa prawna:
  • art. 87 § 8, art. 871 Kodeksu pracy

fot. mat. prasowe

„Lista płac w praktyce. Odpowiedzi na najtrudniejsze pytania”, wydawnictwa C.H. Beck

Książka jest przewodnikiem po problemach naliczania płac, zwłaszcza w sytuacjach nietypowych. O jej praktycznym charakterze świadczą liczne przykłady, schematy rozliczeń oraz wskazanie podstaw w przepisach, orzecznictwie i stanowiskach organów państwowych.


Artykuł pochodzi z książki „Lista płac w praktyce. Odpowiedzi na najtrudniejsze pytania”, wydawnictwa C.H. Beck.

Więcej informacji: http://www.sklep.beckinfobiznes.pl/Lista-plac-w-praktyce,product537.html

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: