eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Potrącenia z wynagrodzenia a firmowa karta kredytowa

Potrącenia z wynagrodzenia a firmowa karta kredytowa

2010-04-19 11:09

Rozważmy następującą sytuację: jeden z zatrudnionych udał się w kilkudniową podróż służbową. W czasie wyjazdu wszelkie wydatki służbowe miała pokrywać karta kredytowa, w którą wyposażył go szef. Po powrocie okazało się, że z firmowej karty ubyło znacznie więcej pieniędzy niż powinno, ponieważ pracownik przy jej pomocy finansował również prywatne wydatki. Czy w takiej sytuacji pracodawca ma prawo bez zgody podwładnego potrącić z jego wynagrodzenia, kwoty które zostały wydatkowane na cele niesłużbowe?
Przypomnijmy, wynagrodzenie przysługujące pracownikowi podlega szczególnej ochronie. Dlatego też wszelkie potrącenia i odliczenia z pracowniczej pensji mogą być dokonywane tylko i wyłącznie w przypadkach uregulowanych ustawowo. W szczególności, zakład pracy może potrącać bez zgody pracownika tylko ściśle określone należności, które zostały wyczerpująco wymienione w art. 87 § 1 K.p. i następnych. (por. wyrok SN z 11 czerwca1980 r., I PR 43/80, OSNCP 1980, Nr 12, poz. 248).

Zgodnie natomiast z art. 87 § 1 K.p., z wynagrodzenia za pracę- po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych- pracodawca ma prawo potrącić tylko następujące należności:
  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie innych świadczeń niż alimentacyjne,
  • zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
  • kary pieniężne nałożone na pracownika na podstawie art. 108 K.p..

Wszelkie inne należności można potrącić z pracowniczego wynagrodzenia tylko i wyłącznie za pisemną zgodą zainteresowanego (por. art. 91 § 1 K.p.). Mogłoby się zatem wydawać, że na pomniejszenie wynagrodzenia o kwoty wydane ze służbowej karty kredytowej na prywatne cele konieczna jest zgoda pracownika. Tak jednak nie jest. Dlaczego?

Otóż, niezwykle istotne dla omawianego tu zagadnienia ma aktualne orzecznictwo. W wyroku z 20 sierpnia 2008 r. (I PK 39/08) SN stwierdził bowiem, że płatności, których pracownik dokonał z użyciem firmowej karty kredytowej mogą być traktowane jako udzielone mu zaliczki pieniężne. Skład orzekający podkreślił również, że nie istnieją żadne przepisy, które kazałyby uznać, że zaliczki pieniężne muszą mieć formę gotówkową. W konsekwencji tego zasadne jest uznać, że do potrącenia kwot wydatkowanych ze służbowej karty kredytowej na niesłużbowe cele zgoda pracownika nie jest konieczna.

Przy potrąceniu zaliczek pieniężnych z pracowniczej pensji bezwzględnie należy pamiętać o kwocie wolnej od potrąceń (por. art. 87 § 1 K.p.), która w ich przypadku wynosi 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę określanego na podstawie odrębnych przepisów.

Warto dodać, iż powołany wyrok ma o tyle istotne znaczenie, że dotychczas stanowisko SN było odmienne. I tak np. w orzeczeniu z 11 czerwca 1980 r. (I PR 43/80, OSNCP 1980, Nr 12, poz. 248) skład orzekający wyraźnie stwierdził, że zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi nie powinny być interpretowane w sposób rozszerzający. Gdyby to stanowisko zachowało swą aktualność, dla potrącenia z wynagrodzenia pracownika kwot wydatkowanych ze służbowej karty kredytowej na cele niezwiązane z firmą niezbędna okazałaby się pisemna zgoda zainteresowanego. Ewentualnie szef mógłby domagać się zwrotu pieniędzy w oparciu o przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: