eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Rodzina zastępcza a urlop macierzyński

Rodzina zastępcza a urlop macierzyński

2010-10-22 12:19

Pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem, ma prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Przeczytaj także: Urlop macierzyński po urodzeniu martwego dziecka

Pytanie: Do jakiego okresu można złożyć wniosek do pracodawcy o udzielenie urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Pracownica jest rodziną zastępczą (2-letniego dziecka) od października 2009 r. W październiku 2010 r. złożyła wniosek o udzielenie urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego od 28 października 2010 r. Proszę o informacje, czy pracownicy przysługuje taki urlop po roku od postanowienia sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej?

Odpowiedź: Przepisy nie precyzują, w jakim okresie po przysposobieniu pracownik może wystąpić o urlop macierzyński.

Pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem, ma prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Wymiar tego urlopu w przypadku przyjęcia jednego dziecka wynosi 20 tygodni, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia.

Przepisy nie określają daty rozpoczęcia urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Należałoby jednak przyjąć, że pracownik powinien wystąpić o udzielenie takiego urlopu niezwłocznie po ustanowieniu go rodziną zastępczą, co następuje na podstawie orzeczenia sądu.

Z pytania wynika, że pracownica została ustanowiona rodziną zastępczą w październiku 2009 r. i wtedy powinna była wystąpić o udzielenie urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Niemniej obecnie, mając na uwadze brak przepisów określających termin wykorzystania tego urlopu oraz wiek dziecka przyjętego na wychowanie, należałby jednak uznać, iż pracodawca nie może odmówić udzielenia urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego na wniosek pracownicy.

Podstawa prawna:
art. 183 § 1 pkt 1, art. 186 2 § 1, § 2 Kodeksu pracy.

www.KadryOnline.pl - Serwis specjalistów ds. personalnych. Praktyczne wskazówki dotyczące prawa pracy, najświeższe interpretacje przepisów, informacje o zmianach prawnych, bezpłatne biuletyny e-mailowe.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: