eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Wypowiedzenie zmieniające a urlop wychowawczy

Wypowiedzenie zmieniające a urlop wychowawczy

2010-10-19 11:57

Przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy. Oznacza to, iż szczególna ochrona przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem stosunku pracy dotycząca pracowników przebywających na urlopie wychowawczym znajdzie zastosowanie także w przypadku wypowiedzenia tym pracownikom warunków pracy i płacy.

Przeczytaj także: Urlop wychowawczy a wypowiedzenie zmieniające

Pytanie: W związku z likwidacją stanowiska pracownica otrzymała wypowiedzenie zmieniające stanowisko pracy. Po przyjęciu wypowiedzenia zmieniającego złożyła wniosek o urlop wychowawczy do 30 września 2010 r. Pracodawca udzielił urlopu wychowawczego. Czy po zgłoszeniu się do pracy 1 października 2010 r. zachowuje moc prawną wcześniej otrzymane wypowiedzenie zmieniające stanowisko pracy? Jeżeli pracownica odmówi przyjęcia nowego stanowiska pracy, z jakim terminem można rozwiązać umowę o pracę zgodnie z prawem?

Odpowiedź: Czynność prawna (wypowiedzenie zmieniające) dokonane przed złożeniem przez pracownicę wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego jest skuteczne i wywoła określone w niej skutki prawne. Oznacza to, że jeśli pracownica w okresie dokonanego wypowiedzenia nie odmówiła przyjęcia nowych warunków pracy (nowego stanowiska), to z upływem tego okresu (nawet jeśli przypadło to w trakcie urlopu wychowawczego) warunki te zostały zmienione.

1. Do wypowiedzenia zmieniającego stosuje się ogólne przepisy ochronne

Przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy. Oznacza to, iż szczególna ochrona przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem stosunku pracy dotycząca pracowników przebywających na urlopie wychowawczym znajdzie zastosowanie także w przypadku wypowiedzenia tym pracownikom warunków pracy i płacy. A zatem, aby określić zakres tej ochrony należy przeanalizować przepisy dotyczące ochrony przed wypowiedzeniem umowy, a następnie zastosować je odpowiednio do wypowiedzeń zmieniających.

2. Wypowiedzenie złożone przed wnioskiem urlopowym będzie skuteczne

Ogólną zasadą jest, iż pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Ważne!
Wypowiedzieć warunki można wyjątkowo także w trakcie urlopu


Pracodawca może także wypowiedzieć warunki pracy pracownikowi przebywającemu na urlopie (w tym wychowawczym) z przyczyn niedotyczących pracownika (warunek ten dotyczy pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników).

Jednakże w przypadku złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego po dokonaniu czynności zmierzającej do rozwiązania umowy o pracę, umowa rozwiązuje się w terminie wynikającym z tej czynności. Oznacza to, że złożenie wniosku o urlop wychowawczy po otrzymaniu wypowiedzenia nie będzie miało wpływu na skutki jakie mają powstać w związku z dokonanym wypowiedzeniem. I właśnie ta regulacja znajdzie zastosowanie do sytuacji przedstawionej w pytaniu.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: