eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Wypowiedzenie zmieniające: co musi zawierać?

Wypowiedzenie zmieniające: co musi zawierać?

2012-08-04 00:12

Wypowiedzenie zmieniające: co musi zawierać?

Wypowiedzenie zmieniające: co musi zawierać? © el lobo - Fotolia.com

Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane dopiero z chwilą wręczenia pracownikom na piśmie nowych warunków zatrudnienia (art. 42 § 2 Kodeksu pracy).

Przeczytaj także: Wypowiedzenie zmieniające a tryb zwolnień grupowych

Opis problemu: Z powodu trudności finansowych pracodawca wręczył części swoich pracowników wypowiedzenia. Z ich treści wynikało, że są to wypowiedzenia definitywne. Jednak w czasie trwających okresów wypowiedzenia pracodawca uzyskał kredyt w banku, dzięki czemu można było utrzymać dotychczasowy stan zatrudnienia przy zmianie jedynie niektórych warunków płacowych (np. rezygnacji z premii). Poinformował więc pracowników, że w związku ze zmianą sytuacji finansowej w firmie za kilka dni wręczy im nowe warunki zatrudnienia bez wskazania jednak o jakie konkretnie warunki chodzi. Większość pracowników, którym wręczone zostały wypowiedzenia umów, obowiązywał miesięczny okres wypowiedzenia, a pozostałych - trzymiesięczny (były to umowy bezterminowe). Mimo wcześniejszych zapewnień do końca obowiązujących pracowników okresów wypowiedzenia pracodawca nie wręczył im nowych warunków zatrudnienia. Dlatego też z upływem okresów wypowiedzenia pracownicy przestali przychodzić do pracy uznając, że ich umowy uległy rozwiązaniu. Zwrócili się też o wydanie świadectw pracy. Pracodawca odmówił jednak, tłumacząc im, że umowy o pracę nie uległy rozwiązaniu, a pracownicy powinni jedynie poczekać na propozycje nowych warunków zatrudnienia. Nakazał też pracownikom przychodzenie do pracy pod groźbą zwolnienia dyscyplinarnego. Na czym polegał błąd pracodawcy? Co mu grozi w trakcie kontroli PIP?

BŁĄD PRACODAWCY:
W opisanej sytuacji pracownicy otrzymali definitywne wypowiedzenia umów o pracę, W ich treści zostało bowiem złożone jedynie oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umów. Nie można zaś traktować tych oświadczeń, jako wypowiedzenia warunków pracy lub płacy. W okresie wypowiedzenia definitywnego pracodawca poinformował pracowników ustnie o tym, że wkrótce wręczy im nowe warunki zatrudnienia, czego do końca obowiązujących pracowników okresów wypowiedzenia nie zrobił. A zatem, wbrew twierdzeniom pracodawcy, stosunki pracy pracowników ustały z upływem okresów dokonanych wypowiedzeń. Gdyby zaś pracodawca chciał - pomimo wręczonych już pracownikom wypowiedzeń definitywnych - utrzymać dotychczasowy stan zatrudnienia powinien cofnąć swoje oświadczenia woli o wypowiedzeniu umów o pracę. Cofnięcie to mogłoby zaś być dokonane tylko za zgodą zainteresowanych pracowników.


Uwaga! Oświadczenie woli, które doszło już do adresata może zostać wycofane tylko za jego zgodą (art. 61 Kodeksu cywilnego).

fot. el lobo - Fotolia.com

Wypowiedzenie zmieniające: co musi zawierać?

Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane dopiero z chwilą wręczenia pracownikom na piśmie nowych warunków zatrudnienia

Skoro pracodawca nie cofnął swoich oświadczeń o wypowiedzeniu należy uznać, że złożone pracownikom wypowiedzenia definitywne doprowadziły do rozwiązania umów o pracę z upływem okresów wypowiedzeń.

Jeśli natomiast pracodawca zamierzał dokonać jedynie wypowiedzenia warunków pracy lub płacy powinien - oprócz wypowiedzenia pracownikom dotychczasowych warunków, zawierającego wyraźne wskazanie, które warunki zatrudnienia zostały wypowiedziane (np. dotyczące wynagrodzenia, wymiaru czasu pracy) - zaproponować im również konkretne, nowe warunki w miejsce tych wypowiedzianych.


Uwaga! Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane dopiero z chwilą wręczenia pracownikom na piśmie nowych warunków zatrudnienia (art. 42 § 2 Kodeksu pracy).

A zatem prawidłowo przygotowane wypowiedzenie warunków pracy lub płacy (zwane również wypowiedzeniem zmieniającym) musi zostać sporządzone na piśmie i składać się z dwóch części:
  • oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczasowych warunków pracy lub płacy oraz
  • propozycji nowych warunków zatrudnienia.

Oba te elementy muszą wystąpić łącznie. W przeciwnym wypadku oświadczenie pracodawcy nie spełni kodeksowych wymogów odnoszących się do wypowiedzenia warunków pracy lub płacy.

 

1 2

następna

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: