eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo gospodarcze › Zaskarżenie uchwały blokuje wpis do KRS

Zaskarżenie uchwały blokuje wpis do KRS

2010-10-20 12:33

Gdy uchwała wspólników jest sprzeczna z ustawą, członek zarządu czy wspólnik może złożyć pozew o stwierdzenie nieważności uchwały. Ma on wówczas prawo żądać zawieszenia postępowania rejestrowego dotyczącego wpisu zmian w KRS wynikających z uchwały. W ten sposób zabezpieczy wykonanie w przyszłości wyroku.

Przeczytaj także: Wpis do KRS. Co może sąd rejestrowy?

Określonym w ksh osobom lub organom spółki, w tym członkom zarządu, przysługuje prawo do wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników sprzecznej z ustawą. Pamiętaj, że zaskarżenie uchwały nie wstrzymuje postępowania rejestrowego dotyczącego jej wpisu do KRS. Sąd rejestrowy może zawiesić to postępowanie, ale dopiero po przeprowadzeniu rozprawy.

Dlaczego warto wnieść o udzielenie zabezpieczenia?

Dla powoda zwykle będzie ważne, aby zaskarżona uchwała nie została zarejestrowana przed wydaniem wyroku. Na przykład odwołany niezgodnie z prawem członek zarządu ma interes w tym, żeby do czasu rozstrzygnięcia mógł pełnić dalej swoją funkcję.

Zabezpieczenia roszczenia może żądać powód, gdy:
  • uprawdopodobni roszczenie oraz
  • interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.
Interes prawny istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie.

Odwołany członek rady

Członek rady nadzorczej spółki, będący jednocześnie wspólnikiem, został uchwałą wspólników odwołany z rady. Wniósł powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały. W jego interesie leżało, aby do wydania orzeczenia mógł pełnić swoją funkcję i nie został wykreślony z KRS. Wniósł więc przed złożeniem pozwu wniosek o udzielenie zabezpieczenia w którym żądał:
  • zawieszenia postępowania rejestrowego, dotyczącego wpisu zmian w radzie nadzorczej,
  • zobowiązania władz spółki do nieprzeszkadzania mu w wykonywaniu funkcji członka rady.
Sąd I instancji udzielił żądanego zabezpieczenia, od tego postanowienia odwołała się spółka. Przed Sąd Najwyższy trafiło pytanie: „Czy powód może żądać udzielenia przez sąd zabezpieczenia, polegającego na wstrzymaniu rejestracji uchwały przed wydaniem wyroku?” SN orzekł, że jest to dopuszczalne.

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia możesz złożyć:
  • przed wytoczeniem pozwu, wtedy sąd udzielając go wyznaczy Ci dwutygodniowy termin do złożenia pozwu, pod rygorem upadku zabezpieczenia,
  • łącznie z pozwem, wtedy nie płacisz dodatkowej opłaty za wniosek.
Podstawa prawna:
  • Art. 249 § 2 i art. 252 Kodeksu spółek handlowych.
  • Art. 730 i nast. Kodeksu postępowania cywilnego.
  • Uchwała Sądu Najwyższego z 21 lipca 2010 r., sygn. akt III CZP 49/10.


Więcej porad niezbędnych w zarządzaniu spółką, omówienia najnowszych orzeczeń, dzięki którym nie popełnisz kosztownych błędów w Twojej firmie, znajdziesz w biuletynie Spółka z o.o. Serwis prawny Zarządu.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: