eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo gospodarcze › Luki w systemie KRS

Luki w systemie KRS

2012-09-19 11:57

Luki w systemie KRS

Luki w systemie KRS © il-fede - Fotolia.com

Afera Amber Gold wystawiła na szwank wiarygodność niektórych instytucji państwa, w tym również Krajowego Rejestru Sądowego. Obracający milionami przedsiębiorca nie składał do rejestru rocznych sprawozdań finansowych, a jego prezes zarządu był wpisany do KRS pomimo wcześniejszego skazania prawomocnymi wyrokami karnymi. Na tym przykładzie warto pokazać rozdźwięk występujący pomiędzy teorią a praktyką funkcjonowania największego rejestru sądowego w Polsce.

Przeczytaj także: Bezpłatny odpis z KRS w Internecie

Sprawozdania rachunkowe

Przedsiębiorcy podlegający wpisowi do KRS zobowiązani są składać do akt rejestrowych m.in. roczne sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z działalności. To główne źródło informacji, na podstawie którego kontrahenci mogą ustalić kondycję finansową przedsiębiorcy. Brak wzmianki w KRS o złożeniu dokumentów za dany rok powinien być sygnałem alarmowym dla podmiotów trzecich.

Istnieją jednak instrumenty prawne, dzięki którym sąd rejestrowy może reagować na zaniechanie wykonania obowiązków sprawozdawczych. Jak wynika z § 164 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2007 r. nr 38, poz. 249 ze zm.), sąd rejestrowy prowadzi kontrolę terminowości składania sprawozdań finansowych i innych dokumentów, o których mowa w art. 40 pkt 2-5 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Kierownik sekretariatu, w oparciu o dane uzyskane z systemu informatycznego, zawiadamia sędziego o każdym zaniedbaniu w spełnieniu takiego obowiązku.

Dzięki takiej informacji sąd może wszcząć tzw. postępowanie przymuszające w trybie art. 24 ustawy o KRS, które pociąga za sobą nałożenie na osoby obowiązane grzywny w kwocie do 5.000 zł. W razie niewykonania obowiązku, wysokość grzywny może rosnąć. Niezależnie od tego sąd rejestrowy może zawiadomić organy ścigania o popełnieniu przestępstwa z art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.). Z przepisu tego wynika, że kto wbrew przepisom ustawy nie składa sprawozdania finansowego lub sprawozdania z działalności we właściwym rejestrze sądowym, ten podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

fot. il-fede - Fotolia.com

Luki w systemie KRS

Przedsiębiorcy podlegający wpisowi do KRS zobowiązani są składać do akt rejestrowych m.in. roczne sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z działalności

Jak widać sąd posiada instrumenty do kontrolowania terminowości wykonywania obowiązków sprawozdawczych. Faktycznie robi to jednak tylko, gdy otrzyma indywidualne zawiadomienie o zaniedbaniu. Ogromna liczba tzw. martwych podmiotów wpisanych w KRS powoduje, że składanie dokumentów sprawozdawczych do akt jest raczej wyjątkiem niż regułą. Wszczynanie dodatkowych dziesiątek tysięcy postępowań przymuszających przekracza możliwości kadrowe sądów rejestrowych. W efekcie spółki nie niepokojone przez sąd trwają nie składając latami sprawozdań do akt rejestrowych.

Skład organów spółki

Przykład prezesa Amber Gold upowszechnił wiedzę na temat innego niedociągnięcia w formule działania KRS. Chodzi tu o brak przepływu informacji między KRS a instytucjami karnego wymiaru sprawiedliwości. Ma ono dla obrotu handlowego ogromne znaczenie, gdyż art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. nr 94, poz. 1037 ze zm.) zabrania piastowania funkcji w organach spółek handlowych osobom skazanym za niektóre przestępstwa.

Art. 21 ust. 2 ustawy o KRS ogólnie przewiduje, że sąd rejestrowy współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych. Pomimo tego sądy, przed dokonaniem każdego wpisu obejmującego dane o członkach organów spółki, nie występują z zapytaniem o karalność osób wskazanych we wniosku. Na skutek tego w obrocie funkcjonuje szereg podmiotów zarządzanych przez osoby, które nie posiadają do tego uprawnień. Bierze się to stąd, że metodyczne sprawdzanie danych o karalności ogromnie spowolniłoby procedurę dokonywania wpisów do rejestru. Tym bardziej, że art. 23 ust. 2 ustawy o KRS zobowiązuje sąd do badania zgodności zgłaszanych danych z rzeczywistym stanem tylko, gdy ma w tym względzie uzasadnione wątpliwości.

Prawdziwe zarzuty można natomiast stawiać sądom karnym, które wydając wyroki skazujące wobec członków organów spółek handlowych nie zawiadamiają o tym fakcie właściwych sądów rejestrowych. Utrudnia to wszczęcie przez sąd rejestrowy postępowania zmierzającego do ujawnienia w KRS nowego stanu prawnego.

 

1 2

następna

oprac. : Paweł Cierkoński / Gazeta Podatkowa Gazeta Podatkowa

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: