eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo gospodarcze › Zmiany w ustawie KRS - nowe obowiązki dla przedsiębiorców

Zmiany w ustawie KRS - nowe obowiązki dla przedsiębiorców

2018-04-06 00:44

Zmiany w ustawie KRS - nowe obowiązki dla przedsiębiorców

Przedsiębiorca © goodluz - Fotolia.com

W dniu 15 marca 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. W związku z nowelizacją, przedsiębiorcy będą podlegać nowym obowiązkom.

Przeczytaj także: Wpis do KRS - będą zmiany w procedurze

Zmiany dotyczące przedsiębiorców możemy podzielić na dwie główne grupy:

ROZSZERZONE OBOWIĄZKI INFORMACYJNE


1. Osoby uprawnione do reprezentacji spółki, likwidatorzy oraz prokurenci będą zobowiązani do złożenia oświadczenia o adresie do doręczeń.
Oświadczenie o adresie powinno zostać złożone podczas wniosku o wpis osób reprezentujących spółkę, likwidatorów i prokurentów do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku, gdy adres do doręczeń tych osób znajduje się poza obszarem Unii Europejskiej, należy wskazać pełnomocnika do doręczeń w Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku zmiany adresu, osoby uprawnione do reprezentacji spółki, likwidatorzy oraz prokurenci oraz ich pełnomocnik do doręczeń będą zobowiązani do zaktualizowania danych w KRS. Zmiana taka będzie zwolniona z opłaty sądowej.

Pisma procesowe lub orzeczenia będą doręczane na wskazany adres ze skutkiem doręczenia.

Adresy do doręczeń będą musiały być złożone przy pierwszym wniosku składanym do sądu rejestrowego, nie później jednak niż w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie zmian ustawy, czyli do 15 września 2019 r.

fot. goodluz - Fotolia.com

Przedsiębiorca

Zmiany w ustawie KRS wprowadzają nowe obowiązki dla przedsiębiorców.


2. Zmianie ulegnie również sposób rejestracji spółki. Przy zgłaszaniu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego spółek z o.o. oraz akcyjnych, zgłaszający będą zobowiązani przedstawić listę obejmującą nazwisko i imię oraz adres do doręczeń albo firmę lub nazwę i siedzibę członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu. Jeżeli uprawnienie do powołania zarządu posiada osoba prawna, należy podać imiona i nazwiska oraz adresy do doręczeń członków organu uprawnionego do reprezentowania tej osoby prawnej. W przypadku zmiany danych podmioty te będą zobowiązane zaktualizować dane w KRS.

Lista taka będzie musiała być złożona przy pierwszym wniosku składanym do sądu rejestrowego, nie później jednak niż w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie zmian ustawy, czyli do 15 września 2019 r.

W przypadku zmiany danych tych podmiotów konieczna będzie ich aktualizacja, zaś wnioski w przedmiocie zmian nie będą podlegać opłacie sądowej.

SKŁADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH W FORMIE ELEKTRONICZNEJ


Od 15 marca 2018 r. spółki są zobowiązane do składania elektronicznie, za pomocą portalu https://ekrs.ms.gov.pl/, dokumentów wskazanych w art. 69 ustawy o rachunkowości, czyli m.in.:
  • rocznego sprawozdania finansowego;
  • sprawozdania z działalności (m.in. w przypadku spółek kapitałowych oraz komandytowo-akcyjnych);
  • odpisu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.

Zgłoszenie dokumentów powinno zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez członka organu uprawnionego do reprezentowania, wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki osobowej, syndyka albo likwidatora.

Złożenie dokumentów jest bezpłatne.

INNE


W związku ze zmianą ustawy, w najbliższym czasie możliwe będzie samodzielnie pobranie ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości odpisu pełnego z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Od 15 marca 2018 r. nie obowiązuje art. 167 § 3 k.s.h., w związku z czym spółka nie będzie zobowiązana do przedkładania listy z danymi członków zarządu w przypadku zmian w składzie zarządu oraz w przypadku zmiany adresu członków zarządu.

Kolejne zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym wejdą w życie w październiku 2018 r., zaś najważniejsze zmiany zaczną obowiązywać od 1 marca 2020 r., od kiedy wszystkie wnioski o wpis w rejestrze przedsiębiorców będą mogły być składane wyłącznie elektronicznie. Również elektronicznie będą prowadzone akta rejestrowe dla spółek.

Autorzy: Agata Wysoczyńska, aplikant radcowski i mec. Michał Bisiorek, adwokat, wpólnik,

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: