eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Praca w systemie równoważnym a karmienie piersią

Praca w systemie równoważnym a karmienie piersią

2010-09-15 13:32

Formalnie Kodeks pracy nie zakazuje stosowania systemu równoważnego czasu pracy do pracownic karmiących dziecko piersią. Zatrudnianie tej grupy pracowników w omawianym systemie nie zawsze jest jednak możliwe. Zgodnie z przepisami dobowy wymiar czasu pracy pracowników opiekujących się dzieckiem do ukończenia przez nie 4. roku życia, zatrudnionych, między innymi w systemie równoważnego czasu pracy, bez ich zgody nie może bowiem przekraczać 8 godzin.

Przeczytaj także: Dla kogo równoważny czas pracy?

Pytanie: Czy pracownica karmiąca dziecko może pracować w systemie równoważnego czasu pracy, np. w niektórych dniach 9, 10 czy 12 godzin? Przed powrotem z urlopu macierzyńskiego pracowała w takim systemie czasu pracy.

Odpowiedź: Przepisy nie przewidują żadnych ograniczeń w zakresie czasu pracy związanych z samym faktem karmienia piersią, oprócz uregulowania przerw na to karmienie. Jednak zgodnie z przepisami czas pracy pracowników opiekujących się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia (a do tej grupy co do zasady kwalifikują się pracownice karmiące dziecko piersią) nie może - bez ich zgody - przekraczać 8 godzin na dobę.

Bezwzględnego zakazu nie ma...

Formalnie Kodeks pracy nie zakazuje stosowania systemu równoważnego czasu pracy do pracownic karmiących dziecko piersią. Zatrudnianie tej grupy pracowników w omawianym systemie nie zawsze jest jednak możliwe. Zgodnie z przepisami dobowy wymiar czasu pracy pracowników opiekujących się dzieckiem do ukończenia przez nie 4. roku życia, zatrudnionych, między innymi w systemie równoważnego czasu pracy, bez ich zgody nie może bowiem przekraczać 8 godzin.

...o ile pracownica się zgodzi

Zakaz przedłużania dobowego wymiaru czasu pracy powyżej 8 godzin ma więc charakter względny - zostaje on uchylony w przypadku wyrażenia zgody przez pracownika. Jeżeli zatem pracodawca nie uzyska zgody pracownicy zatrudnionej w systemie równoważnego czasu pracy i opiekującej się małym dzieckiem na wykonywanie pracy w przedłużonym dobowym wymiarze, obowiązany będzie zmniejszyć wymiar jej czasu pracy do 8 godzin dziennie.

W przypadku zmniejszenia z tego powodu wymiaru czasu pracy pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany. Przy ustalaniu wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Z tym, że składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadł okres niewykonywania pracy.

Ważne!
Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka w wieku do 4 lat są zatrudnieni, z uprawnienia do odmowy wyrażenia zgody na pracę w wymiarze przekraczającym 8 godzin dziennie może skorzystać tylko jedno z nich.

Podstawa prawna:
  • art. 148 pkt 3, art. 1891 Kodeksu pracy,
  • § 5 rozporządzenia MPiPS z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 1996 r. nr 62, poz. 289 ze zm.).


www.KadryOnline.pl - Serwis specjalistów ds. personalnych. Praktyczne wskazówki dotyczące prawa pracy, najświeższe interpretacje przepisów, informacje o zmianach prawnych, bezpłatne biuletyny e-mailowe.

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: