eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Zwolnienie lekarskie a przesunięcie urlopu wypoczynkowego

Zwolnienie lekarskie a przesunięcie urlopu wypoczynkowego

2010-09-16 11:12

Czasowa niezdolność do pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem lekarskim, stanowi podstawę do obligatoryjnego przesunięcia urlopu wypoczynkowego. Jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, pracodawca jest obowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy.

Przeczytaj także: Odzyskanie zdolności do pracy a możliwość rozwiązania umowy

Pytanie: W naszym zakładzie został zaplanowany urlop zakładowy od 12 do 23 lipca 2010 r. Na ten okres wszyscy pracownicy ujęci są w planie urlopowym i urlop ten otrzymują. Urlop wypoczynkowy może zostać przerwany przez zwolnienie lekarskie z powodu choroby pracownika. Jeśli pracownik przedłoży zwolnienie lekarskie - opiekę np. na dziecko, to nie przerywa on urlopu, a świadczenie z tytułu opieki mu nie przysługuje. Co zrobić w przypadku, gdy pracownik przedkłada opiekę przed rozpoczęciem zaplanowanego urlopu, a jej okres zbiega się z terminem urlopu? Czy naliczyć świadczenie tylko do rozpoczęcia urlopu, czy za cały okres?

Odpowiedź: Urlop pracownika ulegnie przesunięciu.

Czasowa niezdolność do pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem lekarskim, stanowi podstawę do obligatoryjnego przesunięcia urlopu wypoczynkowego. Jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, pracodawca jest obowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy.

Przepis art. 165 kp regulujący kwestię koniecznego przesunięcia urlopu wskazuje wprawdzie zdarzenia, które uniemożliwiają pracownikowi rozpoczęcie urlopu w zaplanowanym terminie, wyliczenie to ma jednak charakter otwarty, o czym świadczy użyte w przepisie sformułowanie „w szczególności”. W konsekwencji podstawę przesunięcia urlopu na termin późniejszy stanowią wszelkie okoliczności, które usprawiedliwiają nieobecność pracownika w pracy. Taką okolicznością będzie właśnie konieczność sprawowania opieki na chorym członkiem rodziny, zaś dowodem usprawiedliwiającym nieobecność pracownika w pracy i jednocześnie podstawą wypłaty zasiłku opiekuńczego - zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza.

Jeżeli więc pracownik dostarczył pracodawcy zwolnienie lekarskie na dziecko jeszcze przed rozpoczęciem zaplanowanego urlopu, to pracodawca ma obowiązek przesunąć urlop, uzgadniając z pracownikiem nowy termin jego wykorzystania. Za okres zwolnienia pracownikowi będzie przysługiwał zasiłek opiekuńczy.

Podstawa prawna:
  • art. 165 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94),
  • § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. z 1997 r. nr 2, poz. 14),
  • art. 32, art. 33, art. 53 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512).


Portal Kadrowy - odpowiedzi ekspertów prawa pracy. Porady wraz z podstawą prawną otrzymasz na skrzynkę. Dajemy gwarancję profesjonalnej odpowiedzi. W portalu do pobrania m.in. wzory, wskaźniki, kalkulatory, akty prawne.

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: