eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Rozliczenie czasu pracy podczas delegacji

Rozliczenie czasu pracy podczas delegacji

2010-08-30 11:10

Podróżą służbową jest wykonywanie zadania poza stałym miejscem pracy pracownika lub poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy. Czasem pracy jest natomiast czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Zatem do czasu pracy bezspornie wlicza się czas faktycznego wykonywania zadania będącego celem podróży służbowej.

Przeczytaj także: Zmiana rozkładu czasu pracy: nie ma zastosowania termin 1-tygodniowy

Pytanie: Mam problem z prawidłowym rozliczeniem czasu pracy podczas delegacji jednego z pracowników. Został on 2 razy wysłany w delegacje w celu usunięcia usterek technicznych u naszego kontrahenta. Podróżował samochodem prywatnym. Obowiązuje go czas pracy od godz.6.00 do 14.00. W pierwszą delegację wyjechał o 7.00 rano i dojechał na miejsce o godz. 10.00. Od godz.10.00 do 16.00 usuwał usterki, a od 16.00 do 19.30 trwała podróż powrotna. Podróż podczas kolejnej delegacji trwała od 5.00 do 8.00 rano. Od 8.00 do 11.30 faktycznie pracował, a od 11.30 do 15.00 trwała podróż do domu. Jak obliczyć czas pracy podczas tych delegacji?

Odpowiedź: W opisanej powyżej sytuacji czasem pracy pracowników będzie czas faktycznego wykonywania pracy w czasie delegacji, jak również czas przejazdów przypadających w czasie harmonogramowych godzin pracy pracownika. Szczegółowe wyliczenia przedstawiamy poniżej.

Podróżą służbową jest wykonywanie zadania poza stałym miejscem pracy pracownika lub poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy. Czasem pracy jest natomiast czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Zatem do czasu pracy bezspornie wlicza się czas faktycznego wykonywania zadania będącego celem podróży służbowej. Natomiast czas samej podróży służbowej jest zaliczany do czasu pracy o tyle, o ile:
  • pracownik podczas tejże podróży wykonywał pracę, albo
  • podróż przypadała w harmonogramowych godzinach pracy pracownika.
Zgodnie zatem z powyższym, czas przejazdów odbywanych w ramach podróży służbowej nie jest z reguły zaliczany do czasu pracy pracownika, chyba że zachodzą wskazane wyżej okoliczności.

Zdaniem SN: Podróż służbowa w godzinach pracy to czas pracy

Czas dojazdu i powrotu z miejscowości stanowiącej cel pracowniczej podróży służbowej oraz czas pobytu w tej miejscowości nie są pozostawaniem do dyspozycji pracodawcy w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy (art. 128 § 1 kp), lecz w zakresie przypadającym na godziny normalnego rozkładu czasu pracy podlegają wliczeniu do jego normy (nie mogą być od niej odliczone), natomiast w zakresie wykraczającym poza rozkładowy czas pracy mają w sferze regulacji czasu pracy i prawa do wynagrodzenia doniosłość o tyle, o ile uszczuplają limit gwarantowanego pracownikowi czasu odpoczynku. (Wyrok Sądu Najwyższego z 23 czerwca 2005 r., II PK 265/04, OSNP 2006/5-6/76),

Oznacza to, że za czas podróży służbowej zawsze zaliczany jest do czasu pracy, o tyle, o ile przypada w harmonogramowych godzinach pracy pracownika. Jeżeli zatem pracownik wskutek podróży służbowej nie może wypracować swojego normalnego czasu pracy, wówczas zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas niewypracowany z powodu podróży.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: