eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Praca zmianowa a rozkład czasu pracy

Praca zmianowa a rozkład czasu pracy

2010-08-27 09:51

Pracodawca jest zobowiązany określić w regulaminie pracy m.in. rozkład czasu pracy, czyli dokonać zapisu przewidującego możliwość pracy zmianowej. Nie ma jednak konieczności konkretnego określania godzin pracy.

Przeczytaj także: Praca zmianowa a system czasu pracy

Czy w regulaminie pracy muszę umieścić zapis o pracy zmianowej z podaniem dokładnych godzin pracy na każdej zmianie?

Pracodawca jest zobowiązany określić w regulaminie pracy m.in. rozkład czasu pracy, czyli dokonać zapisu przewidującego możliwość pracy zmianowej. Nie ma jednak konieczności konkretnego określania godzin pracy.

Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników zobowiązany jest do wprowadzenia regulaminu pracy. Regulamin ten powinien ustalać w szczególności systemy i rozkłady czasu pracy i przyjęte okresy rozliczeniowe.

Rozkład czasu pracy oznacza sposób organizacji pracy w danym zakładzie pracy w ramach danego systemu czasu pracy, przy uwzględnieniu obowiązujących norm czasu pracy. Nie ma więc konieczności podawania godzin pracy, choć nie jest to zabronione.

Pracą zmianową jest wykonywanie pracy według ustalonego rozkładu czasu pracy przewidującego zmianę pory wykonywania pracy przez poszczególnych pracowników po upływie określonej liczby godzin, dni lub tygodni. Taka organizacja pracy może być wprowadzona przy każdym rodzaju pracy i w każdym systemie czasu pracy, tj. podstawowym, zadaniowym, równoważnym itd.

W związku z powyższym, wprowadzając pracę zmianową w regulaminie pracy nie trzeba wskazywać określonych godzin pracy, a jedynie można się ograniczyć do stwierdzenia, iż praca wszystkich bądź określonej grupy pracowników jest pracą zmianową, wskazać zasady jej wykonywania (tj. zmiana pory wykonywania pracy po określonym okresie) oraz poinformować, że szczegółowe godziny pracy określa harmonogram pracy tworzony z góry na cały okres rozliczeniowy, podawany do wiadomości pracowników na wskazaną ilość dni przed dniem obowiązywania.

Aby pracownicy zmieniający porę pracy mogli właściwie wykonywać swoją zadania, istotne jest tworzenie harmonogramów czasu pracy, które muszą wskazywać konkretne dni i godziny wykonywania pracy.

Przykład:
Przykład zapisu w regulaminie pracy:

1. Czas pracy pracowników wynosi 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym 3 - miesięcznym okresie rozliczeniowym.

2. Pracownicy działu produkcji wykonują pracę od poniedziałku do niedzieli w trzyzmianowej organizacji czasu pracy, w której
  • I zmiana przypada w godzinach od 6.00 do 14.00,
  • II zmiana przypada w godzinach od 14.00 do 22.00,
  • III zmiana przypada w godzinach od 22.00 do 6.00.
3. Szczegółowy rozkład dni i godzin pracy dla poszczególnych pracowników, o których mowa w ust. 2, ustalany jest w harmonogramach czasu pracy.


Podstawa prawna:
  • art. 1041 § 1 pkt 2, art. 128 § 2 pkt 1, art. 133 § 2, art. 146, art. 15110 pkt 3 Kodeksu pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94).


www.KadryOnline.pl - Serwis specjalistów ds. personalnych. Praktyczne wskazówki dotyczące prawa pracy, najświeższe interpretacje przepisów, informacje o zmianach prawnych, bezpłatne biuletyny e-mailowe.

oprac. : KadryOnline KadryOnline

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: