eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Przesunięcie urlopu wypoczynkowego a odwołane loty

Przesunięcie urlopu wypoczynkowego a odwołane loty

2010-05-19 00:59

Rozważmy następujący przypadek: ze względu na trudne warunki atmosferyczne przewoźnik odwołał połączenia lotnicze. W konsekwencji tego pracownik nie mógł udać się na planowane wakacje. Czy tego rodzaju perturbacje mogą stanowić podstawę ubiegania się o przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego?

Przeczytaj także: Urlop wypoczynkowy: trzeba znaleźć zastępstwo?

Możliwość przełożenia już zaplanowanego urlopu wypoczynkowego wynika wprost z regulacji Kodeksu pracy- art. 164 § 1 K.p. stanowi, że przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami. Jest to niewątpliwie odstępstwo od zasady udzielania wypoczynku zgodnie z ustalonym wcześniej planem urlopów.

Żaden z obowiązujących przepisów nie kataloguje przyczyn, które pozwalają wnioskować o zmianę terminu urlopu wypoczynkowego. Można jednak przyjąć, że za przełożeniem wypoczynku może przemawiać szczególny interes osobisty lub rodzinny zatrudnionego, a więc np. choroba członka rodziny, zmiana terminu urlopu współmałżonka spowodowana powodami leżącymi po stronie jego pracodawcy czy też klęska żywiołowa lub złe warunki atmosferyczne, na skutek których- podobnie, jak miało to miejsce w omawianym przypadku- organizator odwołuje wypoczynek.

Podkreślenia przy tym wymaga, że pracowniczy wniosek o przesunięcie urlopu nie jest dla pracodawcy wiążący. Oznacza to, że szef może, ale absolutnie nie jest zobowiązany spojrzeć przychylnym okiem na prośbę podwładnego.

Wobec powyższego, udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na postawione we wstępie pytanie nie jest niestety możliwe. Wszystko bowiem zależy od okoliczności towarzyszących partykularnemu przypadkowi oraz przede wszystkim od dobrej woli zatrudniającego.

Przy okazji poruszanego tu zagadnienia warto podkreślić, że omawiane przesunięcie urlopu na umotywowanym wniosek pracownika należy odróżnić od instytucji, o której mowa w art. 165 K.p. Wprawdzie przepis ten dotyczy także zmiany terminu wypoczynku, ale stosuje się go tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy. Za takie przyczyny uznaje się w szczególności:
  • czasową niezdolność do pracy wskutek choroby,
  • odosobnienie w związku z chorobą zakaźną,
  • powołanie na ćwiczenia wojskowe albo na przeszkolenie wojskowe na czas do trzech miesięcy,
  • urlop macierzyński.

Pracownik, który wnioskuje o zmianę terminu urlopu, powołując się na którąś z wyżej wypunktowanych przyczyn jest w znacznie korzystniejszej sytuacji niż ten, który zwraca się do szefa z prośbą o przesunięcie wypoczynku na podstawie art. 164 § 1 K.p.- jego wniosek wiąże pracodawcę, a zatem ma on pewność, że przesunięcie urlopu dojdzie do skutku.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: