eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Powrót z urlopu wychowawczego po wypowiedzenie?

Powrót z urlopu wychowawczego po wypowiedzenie?

2010-05-18 11:11

Przyjrzyjmy się następującej sytuacji: po zakończeniu urlopu wychowawczego pracownica stawiła się w firmie w gotowości do ponownego podjęcia pracy. Tam czekało ją jednak rozczarowanie- pracodawca wręczył jej wypowiedzenie umowy o pracę. U podstaw tej decyzji leżał brak możliwości dalszego zatrudniania ze względu na likwidację etatów. Czy pracownica ma prawo domagać się przyjęcia jej do pracy, czy też musi pogodzić się z utratą posady?

Przeczytaj także: Wniosek o urlop wychowawczy: termin wycofania

Nie ulega wątpliwości, że obowiązujące przepisy statuują szczególną ochronę pracowników-rodziców. Jej przejawem jest m.in. art. 186 K.p., z którego wynika, że pracodawca ma obowiązek dopuścić pracownika powracającego z urlopu wychowawczego do pracy na dotychczasowym stanowisku. Jeżeli natomiast stanowi to jakiś problem, to wówczas zatrudniony powinien zostać przesunięty na stanowisko równorzędne z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na inne stanowisko, odpowiadające kwalifikacjom zawodowym, którymi się legitymuje.

Chociaż regulacje K.p. nie przewidują tu żadnych wyjątków, to w pewnych okolicznościach może okazać się, że ochrona wynikająca z omawianego przepisu ulega pewnym ograniczeniom, stając się tym samym nieco iluzoryczną. Dlaczego?

Otóż, zgodnie z opinią SN wyrażoną w wyroku z 3 listopada 1994 r. (I PRN 77/94, OSNAPiUS 1995, Nr 2, poz. 24), brak możliwości zatrudnienia pracownicy po urlopie wychowawczym na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przez nią przed urlopem lub zgodnym z jej kwalifikacjami sprawia, że uzasadnione staje się wypowiedzenie jej umowy o pracę.

Okazuje się zatem, że- pomimo istnienia przepisu art. 186 K.p.- po powrocie z urlopu wychowawczego nie zawsze można liczyć na dalsze zatrudnienie. Dlatego też wspomniana we wstępie pracownica zasadniczo powinna pogodzić się z koniecznością znalezienia nowego pracodawcy. Jeżeli ma jednak podstawy sądzić, że podane przez pracodawcę przyczyny wypowiedzenia (likwidacja stanowiska pracy, brak możliwości dalszego zatrudniania) nie są zgodne z rzeczywistością, to ma prawo dochodzić swych praw przed sądem pracy.

Należy bowiem pamiętać, że przyczyna wypowiedzenia stosunku pracy musi być konkretna i rzeczywista. Jeżeli wskazany przez pracodawcę powód rozstania z pracownikiem jest nieprawdziwy, to dokonane wypowiedzenie jest nieuzasadnione.

Zgodnie natomiast z art. 45 § 1 K.p., w razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony było nieuzasadnione lub dokonane z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy orzeka – stosownie do żądania pracownika, o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu – o przywróceniu do pracy albo o odszkodowaniu.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: