eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › 10-letni staż pracy a urlop uzupełniający

10-letni staż pracy a urlop uzupełniający

2008-08-11 13:44

Jak powinniśmy liczyć urlop uzupełniający, gdy pracownik w trakcie roku (w maju 2008 r.) osiągnął 10-letni staż pracy? Jeżeli pracownik nie wykorzystał jeszcze należnego urlopu wypoczynkowego, trzeba udzielić mu 26 dni urlopu. Jeśli natomiast pracownik wykorzystał już cały urlop, należy udzielić mu 6 dni urlopu uzupełniającego.

Przeczytaj także: Wyższy wymiar urlopu a urlop uzupełniający

Gdy pracownik wykorzystał już wszystkie 20 dni urlopu, przysługuje mu urlop uzupełniający.

Wymiar urlopu wypoczynkowego jest związany z ogólnym stażem pracy. Jeśli staż ten jest krótszy niż 10 lat, wymiar urlopu wynosi 20 dni. Natomiast z chwilą osiągnięcia 10-letniego stażu pracy pracownik ma w każdym kolejnym roku prawo do 26 dni urlopu. Zazwyczaj pracownik osiąga 10-letni staż pracy nie na przełomie kolejnych lat, lecz w trakcie roku kalendarzowego (w sytuacji przedstawionej w pytaniu nastąpiło to w maju). W takim przypadku sposób ustalania wymiaru urlopu zależy od tego, czy do momentu osiągnięcia 10-letniego stażu pracownik wykorzystał już cały należny mu urlop. Jeżeli nie (czyli do wykorzystania pozostał mu cały urlop lub jego część), to po prostu udzielamy pracownikowi za ten rok łącznie 26 dni urlopu (zamiast 20 dni urlopu). Jeśli natomiast pracownik wykorzystał już pełne 20 dni urlopu, to udzielamy mu urlopu uzupełniającego w wymiarze 6 dni.

Urlop proporcjonalny, gdy zatrudnienie obejmowało tylko część roku.

Powyższe uwagi odnoszą się do ustalania wymiaru urlopu wypoczynkowego w sytuacji, gdy pracownik pozostaje w zatrudnieniu u określonego pracodawcy przez cały rok kalendarzowy. Jeśli zaś pracownik jest zatrudniony tylko przez część roku, to przy udzielaniu urlopu uzupełniającego stosujemy zasadę proporcjonalności.

Przykład z życia

Pracownik jest zatrudniony na cały etat od 1 marca 2008 r. Wykorzystuje 10 dni urlopu w pierwszych dwóch tygodniach lipca. 20 lipca 2008 r. osiąga 10-letni ogólny staż pracy. 31 sierpnia 2008 r. jego umowa o pracę ulega rozwiązaniu.

W takiej sytuacji przyjmujemy, że z dniem 20 lipca pracownik nabywa prawo do urlopu uzupełniającego. Jednak pracownik nie może domagać się w tym przypadku kolejnych 6 dni urlopu (czyli w sumie 16 dni). Łącznie bowiem w 2008 r. nabędzie u pracodawcy prawo tylko do 13 dni urlopu wypoczynkowego, ponieważ jego umowa rozwiąże się 31 sierpnia 2008 r. (6/12 x 26 dni = 13 dni).

Podstawa prawna:
  • art. 158 Kodeksu pracy


www.KadryOnline.pl - Serwis specjalistów ds. personalnych. Praktyczne wskazówki dotyczące prawa pracy, najświeższe interpretacje przepisów, informacje o zmianach prawnych, bezpłatne biuletyny e-mailowe.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: