eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo konsumenckie › Usługi telekomunikacyjne: zakupy przez Internet

Usługi telekomunikacyjne: zakupy przez Internet

2010-05-13 12:52

Poniżej zamieszczone informacje opracowane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów mogą okazać się przydatne konsumentom dokonującym zakupów w Internecie lub też decydującym się na zawarcie albo zmianę umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub umowy sprzedaży telefonu lub modemu z wykorzystaniem strony internetowej albo telesprzedaży.

Przeczytaj także: Zakupy online: reklamacja towaru nie zawsze możliwa

1. Podczas rozmowy z konsultantem na temat proponowanych warunków umowy/zmiany warunków umowy, w przypadku jakichkolwiek niejasności należy żądać wyjaśnień lub doprecyzowania treści oferty. Zamawiając umowy za pośrednictwem sklepu internetowego należy dokładnie przeanalizować warunki oferty, w tym również regulaminy oraz cennik świadczenia usług.

2. W przypadku wizyty kuriera należy dokładnie zapoznać się z treścią proponowanej umowy, w tym również załączników, tj. regulaminów oraz cenników. Należy pamiętać, że złożenie na umowie podpisu oznacza akceptację postanowień umowy, regulaminu i cennika. Istotne jest, że zarówno dla indywidualnego konsumenta, jak i przedsiębiorcy wiążące są postanowienia zawartej umowy, a nie deklaracje i informacje przekazywane konsumentowi podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem lub za pośrednictwem strony internetowej.

3. Pamiętać należy, że zamówienie złożone poprzez sklep internetowy albo u konsultanta nie musi być równoznaczne z zawarciem umowy. W sytuacji złożenia zamówienia, konsument nie jest zobowiązany do podpisania dokumentów i odbioru sprzętu podczas wizyty kuriera
i może zrezygnować z zawarcia umowy.

4. Jeżeli konsument potrzebuje więcej czasu na zapoznanie się z doręczonym przez kuriera projektem umowy, regulaminem i cennikiem powinien o tym poinformować kuriera/przedsiębiorcę. Niedopuszczalne jest wywieranie nacisku na konsumenta w celu jak najszybszego podpisania umowy, motywując to chociażby pośpiechem związanym z koniecznością realizacji kolejnych zamówień.

5. Odbierając od kuriera przesyłkę, najlepiej jeszcze przed podpisaniem umowy, należy dokładnie sprawdzić, w obecności kuriera, czy otrzymany towar jest kompletny, czy nie jest uszkodzony oraz czy załączono całą wymaganą dokumentację (np. instrukcję obsługi w języku polskim). W przypadku jakichkolwiek braków lub uszkodzeń konsument może odmówić przyjęcia towaru oraz zrezygnować z zawarcia umowy.

6. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, sprzedawcą telefonu może być inny przedsiębiorca (np. autoryzowany punkt sprzedaży danej sieci komórkowej) aniżeli operator telekomunikacyjny, z którym zawierana jest umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych. W takich sytuacjach, stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych pozostaje operator (w którego imieniu umowę zawarł inny przedsiębiorca), natomiast stroną umowy sprzedaży np. telefonu/modemu/notebooka jest bezpośrednio wskazany przedsiębiorca. Sprzedawcą jest zawsze podmiot wskazany na fakturze lub rachunku za sprzęt. Prawidłowe ustalenie sprzedawcy towaru jest istotne z punktu widzenia realizacji praw konsumentów wynikających z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

7. Jeżeli kurier dostarczający dokumenty umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z umową sprzedaży telefonu/modemu/notebooka posiada pełnomocnictwo przedsiębiorcy telekomunikacyjnego do zawarcia jednej lub obu z ww. umów oraz podpisuje je w obecności konsumenta, to takie umowy zostaną zawarte poza lokalem przedsiębiorstwa. W takim przypadku konsument zachowuje prawo do odstąpienia od obu umów, w terminie 10 dni od ich zawarcia, nawet jeżeli świadczenie usług telekomunikacyjnych rozpoczęło się przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.

 

1 2 3

następna

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: