eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo konsumenckie › Zakupy przez Internet wg nowych zasad

Zakupy przez Internet wg nowych zasad

2011-05-28 00:15

Zakupy przez Internet wg nowych zasad

© fot. mat. prasowe

Towar zakupiony w sklepie internetowym można zwrócić, nie podając przy tym przyczyny. Problem w tym, że okres odstąpienia od umowy na terenie Unii nie jest jednakowy. W zależności od kraju wynosi od 7 do 14 dni. Wkrótce ma to się jednak zmienić. Nowe przepisy wprowadzają wspólny okres na odstąpienie od umowy przez konsumenta i obowiązek zwrotu kosztów przesyłki przez sprzedawcę.

Przeczytaj także: Zakupy online: reklamacja towaru nie zawsze możliwa

Od 7 do 14 dni na rezygnację z towaru

W dziedzinie sprzedaży na odległość, bo do takiej należą zakupy przez Internet, prawo wspólnotowe ustala minimalny okres siedmiu dni roboczych, w czasie których konsument może odstąpić od umowy bez sankcji i podawania powodu. Jest zobowiązany ponieść tylko koszty zwrotu towarów. Jest to uregulowane w art. 6 ust. 1 dyrektywy 1997/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony konsumentów. Wskazany przepis zawiera tzw. klauzulę minimum. Poszczególne państwa członkowskie mogą wydłużyć 7-dniowy termin na zwrot towaru, ale nie muszą. W konsekwencji to, w jakim czasie konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość (przez Internet), zależy od prawodawstwa kraju, któremu podlega sklep internetowy. Okres odstąpienia od umowy nie jest więc jednolity na terenie Unii i w zależności od konkretnego państwa członkowskiego wynosi od 7 do 14 dni. W Polsce konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni. Termin ten liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Stanowi o tym ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. nr 22, poz. 271 ze zm.).

Wspólny termin w całej Unii

Przepisy projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw konsumentów ujednolicają termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość. W świetle jej uregulowań konsument będzie miał prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni kalendarzowych bez podawania powodów, w formie zapisanej na trwałym nośniku (np. w formie listu poleconego). Okres odstąpienia będzie się rozpoczynał w momencie otrzymania zamówionych towarów. Przy obliczaniu okresu odstąpienia nie będzie się uwzględniać dnia otrzymania towarów. Jeśli ostatni dzień biegu terminu przypadnie na dzień ustawowo wolny od pracy, sobotę lub niedzielę, termin upłynie w kolejnym dniu roboczym. Do jego zachowania wystarczające będzie terminowe wysłanie oświadczenia o odstąpieniu lub odesłanie towaru.

Zwrot kosztów przesyłki

Dyrektywa w sprawie praw konsumentów zakłada, iż w przypadku odstąpienia przedsiębiorca powinien zwrócić wszelkie płatności otrzymane od konsumenta. W tym również płatności pokrywające koszty dostarczenia towarów konsumentowi przez przedsiębiorcę, z wyjątkiem opłat za dostawę ekspresową zrealizowaną na wyraźne żądanie konsumenta. W świetle dyrektywy zwrot może być dokonywany przy użyciu każdego środka płatności, pod warunkiem że będzie on prawnym środkiem płatniczym w państwie członkowskim, w którym konsument go otrzyma.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: