eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Alkohol w pracy a zwolnienie dyscyplinarne

Alkohol w pracy a zwolnienie dyscyplinarne

2010-01-16 01:21

Przeczytaj także: (Nad)używanie alkoholu w czasie pracy


2. Dyscyplinarnie można zwolnić także w czasie trwania zwolnienia lekarskiego

W czasie trwania zwolnienia lekarskiego, czyli usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawca nie ma możliwości wręczenia pracownikowi wypowiedzenia. Może jednak rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia, tj. w drodze zwolnienia dyscyplinarnego z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. W tym celu konieczne jest ustalenie, czy pracownik znajdował się w stanie nietrzeźwości w czasie wykonywania pracy, czy też kontrola drogowa była wykonywana już po jej zakończeniu.

Jeśli pracownik w czasie wykonywania pracy prowadził samochód w stanie nietrzeźwości, można złożyć mu oświadczenie o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia z jego winy z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. Termin miesięczny, w czasie którego można dokonać zwolnienia z tej przyczyny, należy liczyć od momentu uzyskania przez pracodawcę informacji o prowadzeniu samochodu w stanie nietrzeźwości. Z pytania wynika, iż informacja ta trafiła do pracodawcy 18 czerwca 2009 r., w związku z czym upłynął już termin umożliwiający rozwiązanie umowy z tej przyczyny.

Warto również zastanowić się, na jakiej podstawie pracownik dostał zwolnienie lekarskie już dzień wcześniej przed zaistnieniem zdarzenia i czy przypadkiem spożycie przez niego alkoholu nie było przejawem stanu chorobowego, np. depresji albo np. choroby alkoholowej. W tej kwestii wypowiedział się jednak Sąd Najwyższy.

Zdaniem SN: Nie ma znaczenia, dlaczego pracownik pił w pracy

Dla postawienia zarzutu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych wskutek świadczenia pracy po użyciu alkoholu (art. 52 §1 pkt 1 kp) nie mają znaczenia okoliczności, które doprowadziły do spożywania alkoholu w czasie pracy przez pracownika, od którego rodzaj wykonywanych obowiązków pracowniczych wymagał bezwzględnego zachowania trzeźwości. (Wyrok Sądu Najwyższego z 5 listopada 1999 r., I PKN 344/99, OSNAPiUS 2001/6 poz. 190).

Jednakże nietrzeźwość nie zawsze musi uzasadniać zwolnienie dyscyplinarne. Jeśli bowiem jest spowodowane chorobą alkoholową, takie zachowanie pracownika może spowodować jedynie wypowiedzenie pracownikowi umowy.

Zdaniem SN: Psychoza alkoholowa może chronić przed dyscyplinarką

Stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości pracownika dotkniętego przewlekłą psychozą alkoholową nie stanowi dostatecznej podstawy do przypisania ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, o którym mowa w art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy. (Wyrok Sądu Najwyższego z 10 października 2000 r., sygn. akt I PKN 76/00, OSNP 2002/10/237).

3. Pracodawca może zwolnić pracownika za popełnienie przestępstwa

Prowadzenie samochodu pod wypływem alkoholu jest czynem zabronionym pod groźbą kary i to czynem popełnionym umyślnie. W zależności od stężenia alkoholu we krwi czyn ten będzie kwalifikowany jako przestępstwo lub wykroczenie. Jeżeli kierowca znajduje się w stanie nietrzeźwości (tzn. jeżeli stężenie alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość) i prowadzi pojazd - popełnia przestępstwo. W związku z tym, iż kontrola drogowa wykazała promil alkoholu we krwi, oznacza to kwalifikację właściwą dla przestępstwa. W takiej sytuacji w momencie uprawomocnienia się wyroku stwierdzającego popełnienie przez pracownika przestępstwa - tj. prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości - możliwe jest dyscyplinarne rozwiązanie umowy, ale tylko wtedy, gdy rodzaj przestępstwa ma związek z charakterem zatrudnienia pracownika.

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: