eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › BHP w firmie: praca przy komputerze- podnóżek

BHP w firmie: praca przy komputerze- podnóżek

2009-11-09 10:05

Przyjrzyjmy się następującej sytuacji: jeden z grafików komputerowych poprosił pracodawcę o wyposażenie jego stanowiska pracy w podnóżek. Uważał, iż pomoże mu to odciążyć kręgosłup podczas czasu, który spędza przed komputerem. Szef nie przychylił się do prośby pracownika, twierdząc, że przepisy nie nakładają na niego takiego obowiązku. Czy miał rację?

Przeczytaj także: BHP w firmie: pomieszczenia i stanowiska pracy

Pracy przy komputerze nie traktuje się na równi z pracą w warunkach szkodliwych dla zdrowia. Niezaprzeczalnie jednak jest ona uciążliwa. Dlatego też, każdy pracodawca, który zatrudnia pracowników przy obowiązkach związanych z obsługą komputera, musi pamiętać o obligacjach, jakie w związku z tym nakłada na niego ustawodawca.

Szczególną wagę należy przyłożyć tu do rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
Przepisy tegoż aktu (por. § 4) obligują pracodawcę do takiego organizowania stanowisk pracy z monitorami ekranowymi, które czyni zadość minimalnym wymaganiom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. Szczegółowe wytyczne w tym zakresie określa załącznik do niniejszego rozporządzenia.

Z załącznika natomiast jasno wynika, że na życzenie pracownika, a także wówczas, gdy wysokość krzesła uniemożliwia pracownikowi płaskie, spoczynkowe ustawienie stóp na podłodze, stanowisko pracy należy wyposażyć w podnóżek. Literalne brzmienie tej regulacji wskazuje, iż prośba podwładnego jest dla pracodawcy wiążąca. Szef, o którym wspomniano we wstępie, jest zatem w błędzie- wbrew temu, co utrzymuje, spoczywa na nim obowiązek zagwarantowania pracownikowi podnóżka.

Ustawodawca określa również szczegółowe wymagania dla podnóżka. Zgodnie z załącznikiem, powinien on posiadać kąt pochylenia w zakresie 0o÷15o, a jego wysokość powinna być dostosowana do potrzeb wynikających z cech antropometrycznych pracownika. Ponadto jego powierzchnia nie powinna być śliska, a sam podnóżek nie powinien przesuwać się po podłodze podczas używania.

Przy okazji poruszanego tu zagadnienia warto przypomnieć, że obowiązkiem pracodawcy jest przeprowadzanie na stanowiskach pracy, wyposażonych w monitory ekranowe, oceny warunków pracy w aspekcie (por. § 5 ust. rozporządzenia):
  • organizacji stanowisk pracy, w tym rozmieszczenia elementów wyposażenia, w sposób zapewniający spełnienie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • stanu elementów wyposażenia stanowisk pracy, zapewniającego bezpieczeństwo pracy, w tym ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym,
  • obciążenia narządu wzroku oraz układu mięśniowo-szkieletowego pracowników,
  • obciążenia pracowników czynnikami fizycznymi, w tym szczególnie nieodpowiednim oświetleniem,
  • obciążenia psychicznego pracowników, wynikającego ze sposobu organizacji pracy.

Ocenie tej podlegają w szczególności nowo tworzone stanowiska oraz stanowiska, na których przeprowadzane były zmiany w zakresie ich organizacji i wyposażenia. W oparciu o dokonaną ocenę pracodawca zobowiązany jest podejmować działania mające na celu usunięcie stwierdzonych zagrożeń i uciążliwości.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: