eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo administracyjne › Ustawa o służbie cywilnej - zmiany

Ustawa o służbie cywilnej - zmiany

2009-03-22 13:34

W dniu 24 marca 2009 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (dalej: „Ustawa”). Ustawa zastępuje obecnie obowiązujące ustawy: z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych oraz z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej.

Przeczytaj także: Służba cywilna - nowe przepisy

Najważniejsze wprowadzone zmiany to:
 • likwidacja państwowego zasobu kadrowego, do którego przynależność jest obecnie ustawowym warunkiem objęcia wysokiego stanowiska państwowego;
 • przywrócenie centralnego organu administracji rządowej – Szefa Służby Cywilnej;
 • możliwość zatrudniania osób nie posiadających obywatelstwa polskiego – obywateli państw Unii Europejskiej oraz innych państw, których obywatele mają prawo zatrudnienia na terenie RP z zastrzeżeniem, że nie będą oni mogli zajmować stanowisk związanych z bezpośrednim lub pośrednim wykonywaniem władzy publicznej ani ochroną generalnych interesów państwa;
 • obowiązek upowszechniania informacji o wolnych stanowiskach pracy przez ogłoszenie w siedzibie urzędu, na stronie BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów) oraz na stronie BIP urzędu, który poszukuje pracowników;
 • obowiązek opublikowania na stronie BIP urzędu oraz BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów informacji o wyniku naboru (lista kandydatów spełniających wymogi formalne udostępniana będzie na wniosek);
 • skrócenie do 5 dni minimalnego terminu składania dokumentów w przypadku zatrudnienia na zastępstwo (w pozostałych przypadkach minimalny termin wynosi, jak dotychczas, 10 dni);
 • wprowadzenie zasady, że z osobą po raz pierwszy podejmującą pracę w służbie cywilnej zawierana będzie umowa o pracę na czas określony 12 miesięcy z możliwością rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem (od zasady przewidziano w Ustawie odstępstwa);
 • wprowadzenie powszechności odbywania służby przygotowawczej przez osoby po raz pierwszy podejmujące pracę w służbie cywilnej (służba przygotowawcza będzie trwała nie dłużej niż 4 miesiące i kończyła się egzaminem, istnieje przy tym możliwość zwolnienia z odbycia służby przygotowawczej, ale nie z egzaminu);
 • obsadzanie wyższych stanowisk w służbie cywilnej w trybie otwartego
  i konkurencyjnego naboru;
 • wprowadzenie obowiązkowych ocen okresowych dla wszystkich członków korpusu służby cywilnej.
Założeniem Ustawy jest zapewnienie rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa oraz ciągłości funkcjonowania jego instytucji, niezależnie od bieżącej sytuacji politycznej i zmian rządów.

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: