eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Nowe zasady wynagradzania w służbie cywilnej

Nowe zasady wynagradzania w służbie cywilnej

2010-01-24 01:22

Od 1.1.2010 r. członkowie korpusu służby cywilnej dostają pensje na jednakowych zasadach. Wprowadziło je obowiązujące od tej daty rozp. RM z 9.12.2009 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz.U. Nr 211, poz. 1630).

Przeczytaj także: Służba cywilna - nowe przepisy

Dotychczas, czyli do końca 2009 r., funkcjonowały dwa rozporządzenia płacowe dotyczące tej grupy zawodowej: pierwsze o korpusie służby cywilnej (rozp. z 16.1.2007 r., Dz.U. Nr 12, poz. 79), a drugie o wysokich stanowisk państwowych (rozp. z 27.12.2007 r., Dz.U. Nr 249, poz. 1856 ze zm.). Działo się tak, mimo wejścia w życie 1.1.2009 r. nowej ustawy z 21.11.2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. Nr 227, poz. 1505), która wysokie stanowiska państwowe przekształciła w wyższe stanowiska w służbie cywilnej.

Nowe rozporządzenie przewiduje przede wszystkim inne stawki wynagrodzenia. Członków korpusu służby cywilnej dzieli na trzy grupy, biorąc pod uwagę miejsca ich zatrudnienia. Do każdej grupy przypisuje określone stawki mnożników kwoty bazowej służących do ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego, odpowiadającego stanowiskom wyższego, średniego i niższego szczebla. Członkowie korpusu służby cywilnej w urzędach ministrów, urzędach centralnych, kancelarii prezesa RM i w jednostkach budżetowych obsługujących fundusze celowe mają prawo do mnożnika w granicach od 0,8 do 3,5 – w zależności od zajmowanego stanowiska. W izbach czy urzędach skarbowych oraz urzędach celnych wysokość mnożnika waha się od 0,7 do 6,5, a w komendach i inspektoratach - od 0,6 do 5,0.

Członek korpusu służby cywilnej, do którego stawki zasadniczej na dzień stosujemy 1.1.2010 r. mnożnik kwoty bazowej wyższy od nowego maksymalnego mnożnika w danej grupie stanowisk (wprowadzonego rozp. z 9.12.2009 r.), może otrzymywać wynagrodzenie zasadnicze w dotychczasowej wysokości. Podobnie jest, gdy wynagrodzenie zasadnicze 1.1.2010 r. było ustalane z zastosowaniem mnożnika kwoty bazowej niższego od minimalnego w danej grupie stanowisk przewidzianego w nowym rozp.; członek korpusu służby cywilnej może je dostawać w dotychczasowej wysokości nawet do 31.12.2010 r.

Nowe przepisy obniżyły również stawki mnożnika kwoty bazowej służącego do ustalenia wysokości dodatku służby cywilnej. I tak, dla:
  • VI stopnia służbowego - mnożnik zostanie zmniejszony z 1,55, do 1,45;
  • VII stopnia - z 1,85 do 1,65;
  • VIII - z 2,25 do 1,85;
  • IX – z 2,65 do 2,05.

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: