eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Niepełny etat a praca w sobotę

Niepełny etat a praca w sobotę

2008-06-03 13:45

Rozważmy następujący przypadek: pracownik jest zatrudniony na 3/4 etatu. Czasami jest konieczne, aby przyszedł do pracy w sobotę na 8 godzin (normalnie przychodzi na 6 godzin). Czy za sobotę trzeba mu oddać dzień wolny? Jak należy wynagradzać pracę w sobotę - czy w skali 1-miesięcznego okresu rozliczeniowego, jaki stosujemy, pracownikowi należy się dodatek za pracę nadliczbową (z tytułu naruszenia normy średniotygodniowej)?

Przeczytaj także: Niepełny etat: jaki limit godzin ponadwymiarowych?

Za pracę w sobotę, wyznaczoną, jako dzień wolny, należy oddać pracownikowi inny dzień wolny. Natomiast aby ustalić, czy pracownikowi należy się dodatek, trzeba sięgnąć do postanowień umowy o pracę.

W stosunku do każdego pracownika, w tym także zatrudnionego na część etatu, pracodawca ma obowiązek przestrzegania zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Jeśli więc pracownik zatrudniony na 3/4 etatu przychodzi do pracy codziennie od poniedziałku do piątku na 6 godzin, a dodatkowo przyjdzie do pracy w sobotę – należy mu w danym okresie rozliczeniowym wyznaczyć jeden dodatkowy dzień wolny. Inaczej doszłoby do naruszenia zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy.

W przypadku, o którym mowa w pytaniu, z tytułu pracy w sobotę nie powstaną godziny nadliczbowe (czyli przekraczające 8-godzinną normę dobową lub przeciętnie 40-godzinną normę tygodniową). Mamy natomiast do czynienie z godzinami ponadwymiarowymi. Zależnie od tego, czy sobota została, zgodnie z przepisami, zrekompensowana dniem wolnym, czy też nie – będą to 2 godziny lub 8 godzin przekraczających przeciętny wymiar tygodniowy.

Za każdą godzinę przekraczającą wymiar czasu pracy należy się pracownikowi stawka wynagrodzenia zasadniczego. W niektórych sytuacjach pracownik nabywa też prawo do dodatku obliczanego jak dodatek za godziny nadliczbowe. Zależy to od ustaleń dokonanych w umowie o pracę. A konkretnie – od zapisanej w umowie liczby godzin ponadwymiarowych uprawniających do wynagrodzenia wraz z dodatkiem.

Podstawa prawna:
  • art. 151 § 5, art. 1513 Kodeksu pracy.


www.KadryOnline.pl - Serwis specjalistów ds. personalnych. Praktyczne wskazówki dotyczące prawa pracy, najświeższe interpretacje przepisów, informacje o zmianach prawnych, bezpłatne biuletyny e-mailowe.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: