eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Praca kierownika w wolne soboty a inny dzień wolny

Praca kierownika w wolne soboty a inny dzień wolny

2008-05-13 13:07

Rozważmy następujący przypadek: kierownik wyodrębnionej komórki organizacyjnej naszej firmy, ze względu na duże natężenie produkcji, w ostatnich kilku miesiącach na polecenie pracodawcy pracował w prawie każdą sobotę - po około 5-6 godzin. Pracownika obowiązuje podstawowy system czasu pracy, a wszystkie soboty są dniami wolnymi wynikającymi z przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Czy powinniśmy udzielić pracownikowi dni wolnych w zamian za pracę w wolne soboty?

Przeczytaj także: Zgubiona ewidencja czasu pracy a pozew o nadgodziny

Kierownik za pracę w wolną sobotę powinien otrzymać inny dzień wolny od pracy.

Pracownikowi, który ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy. Powinien on być udzielony w terminie uzgodnionym z pracownikiem, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego. Trzeba przy tym pamiętać, że nawet jeżeli pracownik pracował w dniu wolnym tylko przez 5-6 godzin, pracodawca i tak musi oddać mu cały dzień wolny. Reguła ta ma zastosowanie również do kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych. Kodeks pracy wyłącza bowiem w określonych sytuacjach prawo tej grupy pracowników jedynie do wynagrodzenia i dodatku za pracę w nadgodzinach. A zatem rekompensatą dla kierownika za pracę w wolną sobotę, wynikającą z rozkładu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy jest przyznanie mu innego dnia wolnego.

Nie oddasz dni wolnych – powstaną nadgodziny i popełnisz wykroczenie

Jeżeli pracodawca nie udzieli kierownikowi do końca okresu rozliczeniowego dni wolnych za pracę w wolne soboty, popełni wykroczenie karane grzywną. Ponadto może to spowodować przekroczenie średniotygodniowej normy czasu pracy. Wprawdzie, co do zasady kierownik wyodrębnionej komórki organizacyjnej nie ma prawa do wynagrodzenia i dodatku za pracę w nadgodzinach, chyba, że wykonywał tę pracę na polecenie pracodawcy w niedzielę lub święto i nie otrzymał w zamian dnia wolnego. Jednakże, jak podkreśla orzecznictwo SN, nie może to prowadzić do nadużyć.

Zdaniem Sądu Najwyższego

Kierownicy nie mogą być pozbawieni dodatkowego wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach, jeżeli wskutek niezależnej od nich wadliwej organizacji pracy są zmuszeni do systematycznego przekraczania norm czasu pracy.
Wyrok SN z 8 czerwca 2004 r., III PK 22/04

Z pytania wynika, że kierownik regularnie pracuje w wolne soboty, co zapewne wynika ze złej organizacji pracy. A zatem w razie nieudzielania dni wolnych za pracę w soboty, pracodawca powinien zapłacić pracownikowi wynagrodzenie wraz ze 100% dodatkiem z tytułu przekroczenia średniotygodniowej normy czasu pracy.

Podstawa prawna:
  • art. 1511 § 2, art. 1513, art. 1514 Kodeksu pracy.


www.KadryOnline.pl - Serwis specjalistów ds. personalnych. Praktyczne wskazówki dotyczące prawa pracy, najświeższe interpretacje przepisów, informacje o zmianach prawnych, bezpłatne biuletyny e-mailowe.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: