eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Świadectwo pracy a umowy na czas określony

Świadectwo pracy a umowy na czas określony

2014-12-29 10:35

Świadectwo pracy a umowy na czas określony

Świadectwo pracy a umowy na czas określony © apops - Fotolia.com

Świadectwo pracy jest dokumentem stanowiącym podsumowanie okresu zatrudnienia u danego pracodawcy oraz zawierającym zbiór danych koniecznych dla ustalenia uprawnień przy zatrudnieniu w kolejnym zakładzie pracy lub zarejestrowaniu w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Zawiera także informacje niezbędne dla ustalenia uprawnień z zakresu ubezpieczenia społecznego. Niewydanie pracownikowi świadectwa pracy jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.

Przeczytaj także: Świadectwo pracy zbiorcze lub jednorazowe

Czas na wydanie świadectwa pracy


Po ustaniu zatrudnienia, które wynikać może z rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, pracodawca ma bezwzględny obowiązek wydania pracownikowi świadectwa pracy. Powinno ono odbyć się niezwłocznie po zakończeniu stosunku pracy i nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą. Jeżeli wydanie pracownikowi świadectwa pracy bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy jest niemożliwe, pracodawca ma obowiązek dostarczenia go pracownikowi w terminie 7 dni od ustania stosunku pracy. W tym przypadku świadectwo pracy może zostać przesłane pocztą lub doręczone w inny sposób. Pracodawca po zakończeniu stosunku pracy jest zobowiązany posiadać przygotowane świadectwo pracy, aby móc wydać je pracownikowi w każdej chwili.

Wydanie świadectwa pracy po dwóch latach zatrudnienia


Zgodnie z art. 97 § 1 (1) Kodeksu pracy w sytuacji gdy pracownik pozostaje zatrudniony przez tego samego pracodawcę na podstawie umowy o pracę na okres próbny, umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie takich umów, zawartych w okresie 24 miesięcy od zawarcia pierwszej z nich.

fot. apops - Fotolia.com

Świadectwo pracy a umowy na czas określony

Pracownik ma prawo do złożenia pisemnego wniosku o wydanie świadectwa pracy po zakończeniu każdej umowy o pracę na okres próbny, czas określony, na czas wykonania określonej pracy lub dotyczące łącznego okresu zatrudnienia przypadającego przed dniem zgłoszenia żądania wydania świadectwa pracy.


Przykład 1.
Pracownik był zatrudniony w przedsiębiorstwie od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2012 r. na podstawie umowy o pracę na okres próbny, a następnie od 1 października 2012 r. do 30 września 2013 r. na podstawie umowy o pracę na czas określony. Po zakończeniu tego okresu pracodawca nie zdecydował się na podpisanie kolejnej umowy o pracę i wydał pracownikowi świadectwo pracy obejmujące pełen okres zatrudnienia od 1 lipca 2012r. do 30 września 2013 r.


Wydanie świadectwa pracy po dłuższej umowie


W przypadku pozostania w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy w ramach zawartego stosunku pracy na okres próbny, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy pracodawca wydaje zbiorcze świadectwo pracy. Pracodawca może wydać zbiorcze świadectwo pracy, gdy pracownik jest zatrudniony na umowy terminowe, a pomiędzy zawartymi umowami występuje przerwa. Przepisy nie wspominają o konieczności ciągłości umów, jednak przerwa pomiędzy umowami nie powinna być długa. Dłuższe przerwy wskazujące na ostateczne przerwanie zatrudnienia u danego pracodawcy wywołują konieczność bezzwłocznego wydania świadectwa pracy. Zakres zbiorczego świadectwa pracy obejmuje zakończone okresy zatrudnienia na podstawie wskazanych umów, które były zawarte w okresie 24 miesięcy, począwszy od daty zawarcia pierwszej umowy.

W sytuacji gdy rozwiązanie lub wygaśnięcie terminowej umowy o pracę podpisanej przed upływem 24 miesięcy od podpisania pierwszej umowy przypadnie po upływie 24 miesięcy - termin wydania świadectwa pracy przypada w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia takiej umowy.

Wydanie świadectwa pracy za okres zatrudnienia obejmujący umowy o pracę, które uległy już rozwiązaniu, jest obligatoryjne.

Przykład 2.
Pracownik był zatrudniony w przedsiębiorstwie od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2012 r. na okres próbny, a następnie od 1 października 2012 r. do 30 września 2013 r. na podstawie umowy o pracę na czas określony. Po zakończeniu tego okresu pracodawca zdecydował się na zawarcie kolejnej umowy o pracę z tym pracownikiem na czas określony od 1 października 2013 r. do 30 września 2014 r. W takiej sytuacji pracodawca nie ma obowiązku wydawania świadectwa pracy po zakończeniu pierwszej umowy o pracę na czas określony, a także z upływem 24 miesięcy od zatrudnienia. Pracodawca ma obowiązek wystawić pracownikowi świadectwo pracy niezwłocznie po zakończeniu drugiej umowy o pracę na czas określony, gdyż w czasie jej trwania upłynął okres 24 miesięcy od zawarcia pierwszej umowy.

Przydatne linki:
Kodeks pracy


Żądanie wydania świadectwa pracy


Pracownik ma prawo do złożenia pisemnego wniosku o wydanie świadectwa pracy po zakończeniu każdej umowy o pracę na okres próbny, czas określony, na czas wykonania określonej pracy lub dotyczące łącznego okresu zatrudnienia przypadającego przed dniem zgłoszenia żądania wydania świadectwa pracy. Pracodawca ma obowiązek wydania pracownikowi świadectwa pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: