eGospodarka.pl

Prawo

Prawo - porady

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Kodeks pracy

ujednolicony tekst ustawy z dnia 1974-06-26
aktualizacja: 2015-03-18

Kodeks pracy to podstawowy akt określający i regulujący prawa oraz obowiązki osób objętych stosunkiem pracy i pracodawców. Reguluje również relacje na linii pracownik-pracodawca. Polski Kodeks pracy składa się z 15 działów. Określają one między innymi zasady zawierania stosunku pracy, ogólne reguły wynagradzania za pracę, obowiązki pracodawców oraz pracowników. Kodeks pracy określa również odpowiedzialność materialną pracowników, reguluje kwestie czasu pracy, urlopów czy bezpieczeństwa i higieny pracy. Kodeks pracy reguluje również zagadnienia związane ze sporami wynikającymi ze stosunku pracy oraz odpowiedzialności za łamanie praw pracowniczych.


Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141 U S T A W A z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy


DZIAŁ PIERWSZY
PRZEPISY OGÓLNE
Rozdział I Przepisy wstępne (Art. 1. - Art. 91.)
Rozdział II Podstawowe zasady prawa pracy (Art. 10. - Art. 183.)
Rozdział IIa Równe traktowanie w zatrudnieniu (Art. 183a. - Art. 183e.)
Rozdział IIb Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy (Art. 184. - Art. 185.)
Rozdział III (zawierający art. 19-21 - uchylony).
DZIAŁ DRUGI
STOSUNEK PRACY
Rozdział I Przepisy ogólne (Art. 22. - Art. 24.)
Rozdział II Umowa o pracę
Oddział 1 Zawarcie umowy o pracę (Art. 25. - Art. 292.)
Oddział 2 Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę (Art. 30. - Art. 31.)
Oddział 3 Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem (Art. 32. - Art. 43.)
Oddział 5 Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (Art. 52. - Art. 55.)
Oddział 7 Wygaśnięcie umowy o pracę (Art. 63. - Art. 67.)
Rozdział IIb Zatrudnianie pracowników w formie telepracy (Art. 675. - Art. 6717.)
Rozdział III Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę
Oddział 1 Stosunek pracy na podstawie powołania (Art. 68. - Art. 72.)
Oddział 2 Stosunek pracy na podstawie wyboru (Art. 73. - Art. 75.)
Oddział 3 Stosunek pracy na podstawie mianowania (Art. 76. - Art. 76.)
DZIAŁ TRZECI
WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ I INNE ŚWIADCZENIA
Rozdział Ia Wynagrodzenie za pracę (Art. 78. - Art. 83.)
Rozdział II Ochrona wynagrodzenia za pracę (Art. 84. - Art. 91.)
Rozdział IIIa Odprawa rentowa lub emerytalna (Art. 921. - Art. 921.)
Rozdział IV Odprawa pośmiertna (Art. 93. - Art. 93.)
DZIAŁ CZWARTY
OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA
Rozdział I Obowiązki pracodawcy (Art. 94. - Art. 99.)
Rozdział II Obowiązki pracownika (Art. 100. - Art. 101.)
Rozdział IIa Zakaz konkurencji (Art. 1011. - Art. 1014.)
Rozdział III Kwalifikacje zawodowe pracowników (Art. 102. - Art. 1036.)
Rozdział IV Regulamin pracy (Art. 104. - Art. 1044.)
Rozdział V Nagrody i wyróżnienia (Art. 105. - Art. 107.)
Rozdział VI Odpowiedzialność porządkowa pracowników (Art. 108. - Art. 1131.)
DZIAŁ PIĄTY
ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA PRACOWNIKÓW
Rozdział II Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi (Art. 124. - Art. 127.)
DZIAŁ SZÓSTY
CZAS PRACY
Rozdział I Przepisy ogólne (Art. 128. - Art. 128.)
Rozdział II Normy i ogólny wymiar czasu pracy (Art. 129. - Art. 131.)
Rozdział III Okresy odpoczynku (Art. 132. - Art. 134.)
Rozdział IV Systemy i rozkłady czasu pracy (Art. 135. - Art. 150.)
Rozdział V Praca w godzinach nadliczbowych (Art. 151. - Art. 1516.)
Rozdział VI Praca w porze nocnej (Art. 1517. - Art. 1518.)
Rozdział VII Praca w niedziele i święta (Art. 1519. - Art. 15112.)
DZIAŁ SIÓDMY
URLOPY PRACOWNICZE
Rozdział I Urlopy wypoczynkowe (Art. 152. - Art. 173.)
Rozdział II Urlopy bezpłatne (Art. 174. - Art. 175.)
DZIAŁ ÓSMY
UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM (Art. 176. - Art. 1891.)
DZIAŁ DZIEWIĄTY
ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH
Rozdział I Przepisy ogólne (Art. 190. - Art. 193.)
Rozdział III Dokształcanie (Art. 197. - Art. 200.)
Rozdział IV Szczególna ochrona zdrowia (Art. 201. - Art. 204.)
Rozdział V Urlopy wypoczynkowe (Art. 205. - Art. 205.)
Rozdział VI Rzemieślnicze przygotowanie zawodowe (Art. 206. - Art. 206.)
DZIAŁ DZIESIĄTY
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
Rozdział I Podstawowe obowiązki pracodawcy (Art. 207. - Art. 2093.)
Rozdział II Prawa i obowiązki pracownika (Art. 210. - Art. 212.)
Rozdział III Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy (Art. 213. - Art. 214.)
Rozdział IV Maszyny i inne urządzenia techniczne (Art. 215. - Art. 219.)
Rozdział VI Profilaktyczna ochrona zdrowia (Art. 226. - Art. 233.)
Rozdział VII Wypadki przy pracy i choroby zawodowe (Art. 234. - Art. 2371.)
Rozdział VIII Szkolenie (Art. 2372. - Art. 2375.)
Rozdział IX Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze (Art. 2376. - Art. 23710.)
Rozdział X Służba bezpieczeństwa i higieny pracy (Art. 23711. - Art. 23711.)
DZIAŁ JEDENASTY
UKŁADY ZBIOROWE PRACY
Rozdział I Przepisy ogólne (Art. 238. - Art. 24113.)
Rozdział II Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy (Art. 24114. - Art. 24121.)
Rozdział III Zakładowy układ zbiorowy pracy (Art. 24122. - Art. 24130.)
DZIAŁ DWUNASTY
ROZPATRYWANIE SPORÓW O ROSZCZENIA ZE STOSUNKU PRACY
Rozdział I Przepisy ogólne (Art. 242. - Art. 243.)
Rozdział II Postępowanie pojednawcze (Art. 244. - Art. 261.)
Rozdział III Sądy pracy (Art. 262. - Art. 266-280.)
DZIAŁ TRZYNASTY
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYKROCZENIA PRZECIWKO PRAWOM PRACOWNIKA (Art. 281. - Art. 283.)
Rozdział II (zawierający art. 284-290 1 - uchylony).
DZIAŁ CZTERNASTY
PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ (Art. 291. - Art. 295.)
DZIAŁ CZTERNASTY A
(ZAWIERAJĄCY ART. 295 1 I ART. 295 2 - UCHYLONY).
DZIAŁ PIĘTNASTY
PRZEPISY KOŃCOWE (Art. 296. - Art. 305.)
 
Opracowano na podstawie:

Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, 1662

Twoje ustawienia

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Urzędy pracy

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

 
 

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy
Na skróty: Oferty pracy Kodeks pracy Kredyty i lokaty Wskaźniki i stawki Wzory dokumentów Kalkulatory Tematy Usenet

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.