eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Umowa na czas wykonywania określonej pracy

Umowa na czas wykonywania określonej pracy

2011-07-07 13:43

W umowie na czas wykonywania określonej pracy nie można przewidzieć możliwości jej wcześniejszego wypowiedzenia. Świadectwo pracy można wydać po 24 miesiącach trwania kolejnych umów terminowych (także na czas wykonywania określonej pracy).

Przeczytaj także: Umowa na czas określony a okres wypowiedzenia

Pytanie: Pracodawca chce zawrzeć z pracownikiem umowę na czas wykonywania określonej pracy. Czy można dodać zapis o wypowiedzeniu takiej umowy? W którym momencie należy obecnie wydać za nią świadectwo pracy: po zakończeniu takiej umowy, czy później?

Odpowiedź: W umowie na czas wykonywania określonej pracy nie można przewidzieć możliwości jej wcześniejszego wypowiedzenia. Świadectwo pracy można wydać po 24 miesiącach trwania kolejnych umów terminowych (także na czas wykonywania określonej pracy).

Klauzula o wypowiedzeniu - tylko przy umowach na czas określony

W przypadku umów o pracę na czas określony, które trwają ponad 6 miesięcy, można przewidzieć w umowie dopuszczalność ich rozwiązania za 2-tygodniowym wypowiedzeniem (wypowiedzenie takie jest więc możliwe tylko wówczas, gdy zamieszono wspomniany zapis w umowie).

Zawarcie w umowie o pracę postanowienia o możliwości jej wypowiedzenia nie dotyczy jednak umowy o pracę zawartej na czas wykonywania określonej pracy. Umowę taką można bowiem rozwiązać za wypowiedzeniem (2-tygodniowym) tylko w przypadku upadłości lub likwidacji pracodawcy. Wolno ją także rozwiązać w dowolnej chwili na mocy porozumienia stron - lecz oczywiście w tym przypadku wymagana jest zgoda pracownika. Z kolei w przypadkach, które uzasadniają zwolnienie dyscyplinarne (art. 52 kp) lub z powodu długotrwałej nieobecności, gdy miną okresy "ochronne" (art. 53 kp), można rozwiązać tę umowę bez wypowiedzenia.

Jednak poza tymi wszystkimi przypadkami umowy na czas wykonywania określonej pracy nie można wcześniej zakończyć - będzie ona trwała aż do zakończenia prac, na których wykonanie została zawarta. Oczywiście prace takie mogą zakończyć się wcześniej, niż pracodawca początkowo zakładał - wtedy również taka umowa zakończy się wcześniej. Dlatego też nie określa się w takiej umowie końcowej daty jej trwania. Wówczas w razie wcześniejszego zakończenia prac nie wypowiada się umowy, umowa po prostu się rozwiązuje (dobrze jest jednak powiadomić o tym pracownika). Natomiast trzeba oczywiście wydać świadectwo pracy.

Świadectwo pracy - po 2 latach

Zgodnie z nowymi przepisami o wydawaniu świadectw pracy pracownik, który jest zatrudniony u tego samego pracodawcy na podstawie kilku terminowych umów o pracę (czyli także na podstawie umowy na czas wykonania określonej pracy), powinien otrzymać "zbiorcze" świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie kilku takich umów, zawartych w okresie 24 miesięcy, poczynając od zawarcia pierwszej z nich. Jeśli zaś w chwili upływu 24 miesięcy umowa terminowa trwa nadal, należy wydać świadectwo dopiero po jej zakończeniu. Poza tym pracownik może żądać wydania świadectwa wcześniej, np. już po zakończeniu pierwszej z umów terminowych.

Przykład:
Pracodawca zawarł z pracownikiem umowę na czas wykonania określonej pracy - na czas remontu budynku X. Po 3 miesiącach remont został zakończony i pracodawca postanowił zawrzeć z tym samym pracownikiem kolejną umowę na czas określony - na rok, a po niej jeszcze jedną umowę na czas określony - na kolejny rok. Dopiero po tej trzeciej umowie ma obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy, obejmujące okresy zatrudnienia na podstawie tych 3 umów terminowych.

Uwaga na nowe przepisy!
Znaczna część specjalistów prawa pracy uważa, że nie ma przeszkód, aby pracodawca nie czekał na upływ 24 miesięcy od zawarcia pierwszej umowy terminowej, lecz wydał świadectwo pracy już np. po zakończeniu pierwszej z umów terminowych (nawet bez wniosku pracownika o wydanie świadectwa) - jako że wcześniejsze świadectwo pracy "nie krzywdzi" pracownika. Jednak ponieważ zmiany dotyczące wydawania świadectw pracy weszły w życie niedawno, nie ma jeszcze orzecznictwa sądowego, które by potwierdziło ten pogląd lub go podważyło.

Podstawa prawna:
  • art. 33, art. 97 § 11-13 Kodeksu pracy.


www.KadryOnline.pl - Serwis specjalistów ds. personalnych. Praktyczne wskazówki dotyczące prawa pracy, najświeższe interpretacje przepisów, informacje o zmianach prawnych, bezpłatne biuletyny e-mailowe.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: