eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Skuteczne rozwiązanie terminowej umowy o pracę

Skuteczne rozwiązanie terminowej umowy o pracę

2012-10-03 09:03

Skuteczne rozwiązanie terminowej umowy o pracę

Skuteczne rozwiązanie terminowej umowy o pracę © Chlorophylle - Fotolia.com

Rozwiązując umowę z pracodawcą, należy zwrócić uwagę na szereg uwarunkowań, które muszą zostać spełnione, by proces ten przebiegał zgodnie z obowiązującym prawem. W innym przypadku mogą pojawić się komplikacje przy próbie znalezienia kolejnego etatu.

Przeczytaj także: Sposoby rozwiązania umowy o pracę

Terminowe umowy o pracę tj.: na okres próbny, na czas określony oraz na czas zastępstwa rozwiązują się z upływem okresu, na który zostały zawarte albo z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania były zawarte. Co jednak w sytuacji, gdy pracownik wcześniej chce zmienić firmę bądź, gdy kontrakt został zawarty na czas nieokreślony?

Jak rozwiązać umowę?

Na początek pracownik musi zdecydować, w jaki sposób chce rozwiązać umowę. Zgodnie z art. 30 § 1 k.p. umowę o pracę można rozwiązać:
  • na mocy porozumienia stron,
  • przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),
  • przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia).

Najbardziej popularną formą jest pierwsza możliwość, czyli rozwiązanie za porozumieniem stron. Polega ona na tym, ze pracownik umawia się z pracodawcą co do terminu rozwiązania umowy. Porozumienie może zostać zawarte bez względu na rodzaj umowy o pracę czy długość jej trwania. Brak jest też wymogów co do jego formy. Najlepiej jednak zawrzeć je w formie pisemnej ze wskazaniem dnia ustania stosunku pracy. Jeżeli strony nie określiły daty, należy przyjąć, iż umowa rozwiązuje się w dniu zawarcia porozumienia.

Inaczej sytuacja kształtuje się w przypadku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem.

fot. Chlorophylle - Fotolia.com

Skuteczne rozwiązanie terminowej umowy o pracę

Wypowiedzenie - w przeciwieństwie do porozumienia - jest jednostronnym oświadczeniem pracownika, które dla swojej skuteczności musi zostać złożone pracodawcy bądź osobie go reprezentującej np. kadrowej czy dyrektorowi ds. personalnych

− Musimy pamiętać, że nie każdą umowę o pracę można wypowiedzieć. Jest to dopuszczalne w przypadku umów: na okres próbny, na zastępstwo oraz na czas nieokreślony. Te, które zostały zawarte na czas określony mogą zostać wypowiedziane tylko wtedy, gdy zawarto je na okres dłuższy niż sześć miesięcy, a strony uwzględniły to w treści kontraktu − tłumaczy Karina Włodarczyk, prawnik Kancelarii Prawnej Trinity Waluga i Wspólnicy należącej do Grupy Trinity S.A.

Wypowiedzenie - w przeciwieństwie do porozumienia - jest jednostronnym oświadczeniem pracownika, które dla swojej skuteczności musi zostać złożone pracodawcy bądź osobie go reprezentującej np. kadrowej czy dyrektorowi ds. personalnych. Okresy wypowiedzenia umów zawartych na czas nieokreślony są uzależnione od okresu zatrudnienia pracownika i wynoszą:
  • dwa tygodnie, gdy pracownik był zatrudniony na okres krótszy niż sześć miesięcy,
  • miesiąc, gdy pracownik był zatrudniony na co najmniej sześć miesięcy,
  • trzy miesiące, gdy pracownik był zatrudniony przez co najmniej trzy lata.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi z kolei:
  • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
  • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
  • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Umowę o pracę na zastępstwo można wypowiedzieć za 3-dniowym okresem wypowiedzenia. Co ważne, okres wypowiedzenia obejmujący tydzień lub miesiąc (albo ich wielokrotność np. 2 tygodnie, 3 miesiące) upływa w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.

Pracownik zobowiązany jest na piśmie przedstawić pracodawcy chęć wypowiedzenia umowy. Obliczając okres swojego zatrudnienia, musi on wziąć pod uwagę wszystkie okresy pracy w danej firmie, niezależnie od rodzaju umowy. Zdarza się jednak, ze pracownik chce zmienić szybciej pracę, nie czekając do upływu terminu wypowiedzenia. Kodeks pracy dopuszcza wcześniejsze rozwiązanie umowy na mocy zgodnego oświadczenia woli stron, na mocy art. 36 § 6 k.p. Składając wypowiedzenie, należy w tym przypadku załączyć również pismo o zgodę na wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy. Niestety pracodawca nie ma obowiązku akceptacji takiego wniosku i może nie wyrazić zgody na wcześniejszy termin wypowiedzenia, a osoba składająca dokument nie ma wówczas żadnych możliwości prawnych, by wpłynąć na zmianę decyzji. W takim porozumieniu należy dokładnie ustalić termin, w którym umowa zostanie rozwiązana. Do tego dnia przysługuje pracownikowi wynagrodzenie i tylko czas do rozwiązania umowy podlega wliczeniu do stażu pracy.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: