eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Sposoby rozwiązania umowy o pracę

Sposoby rozwiązania umowy o pracę

2007-10-21 23:45

Ustanie stosunku pracy następuje przez rozwiązanie umowy o pracę lub poprzez wygaśnięcie umowy o pracę. Wygaśnięcie następuje w sposób niezależny od woli stron, z mocy prawa: z dniem śmierci pracownika, z dniem śmierci pracodawcy, z upływem trzech miesięcy nieobecności pracownika w pracy z powodu tymczasowego aresztowania, w razie niezgłoszenia przez pracownika w terminie 7 dni powrotu do pracy po urlopie bezpłatnym po ustaniu pracy z wyboru. Natomiast rozwiązanie umowy o pracę następuje w skutek dokonania określonej czynności prawnej, jedno- lub dwustronnej, przez pracownika bądź przez pracodawcę.

Przeczytaj także: Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy

Umowa o pracę rozwiązuje się zgodnie z art. 30 § 1 Kodeksu Pracy:
  1. na mocy porozumienia stron,
  2. przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),
  3. przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia),
  4. z upływem czasu, na który była zawarta,
  5. z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

Porozumienie stron

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem jest najdogodniejszą dla obu stron formą ustania zatrudnienia i polega na zgodnym oświadczeniu woli obu podmiotów, tj. pracownika i pracodawcy. Najczęściej składane jest ono jednak przez pracownika i nie powinno być ono traktowane przez pracodawcę jako wypowiedzenie, lecz jako oferta do rozpatrzenia. Pracodawca może zgodzić się na propozycję pracownika, ale nie należy to do jego obowiązków. Jeżeli obie strony wyrażają zgodę – może dojść do natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę. W przypadku negatywnej decyzji pracodawcy w tym zakresie nie może on potraktować złożonego oświadczenia jako rozwiązania umowy za jej wypowiedzeniem przez pracownika. Oferta rozwiązania w ten sposób umowy powinna zostać złożona w formie pisemnej z określeniem terminu jej obowiązywania.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron może wystąpić w przypadku każdego rodzaju umowy o pracę (np. zawartej na czas wykonywania określonej pracy, na czas określony bez klauzuli stwarzającej taką możliwość) i możliwe jest w każdym terminie, jaki odpowiada tym stronom. Data ustania umowy nie jest obwarowana dodatkowymi warunkami i zależy od zgodnej woli stron. Ten rodzaj rozwiązania umowy nie wymaga konsultacji związkowej, ani podawania przyczyny uzasadniającej ustanie zatrudnienia. W ten sposób można rozwiązać umowę również w okresie ochronnym (np. podczas urlopu wypoczynkowego, bezpłatnego, w trakcie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z powodu choroby), a także z pracownikami w wieku przedemerytalnym, członkami zarządu organizacji związkowej, a nawet z kobietami w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego.

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Zgodnie z art. 32 §. 1 Kodeksu Pracy każda ze stron może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem. Wraz z upływem okresu wypowiedzenia następuje jej rozwiązanie.

Umowy o pracę mogą być poprzedzone umową na okres próbny, nie przekraczający 3 miesięcy (Kodeks Pracy art. 25 § 2). Ma ona na celu wypróbowanie pracownika przed zawarciem docelowej umowy o pracę. Istnieje możliwość jej wypowiadania przez każdą ze stron, na co wskazuje art. 34 K. p., przez co w umowie o pracę nie jest wymagana klauzula w tej sprawie. Nie tylko pracodawca (art. 34 K. p., art. 52 i 53 K. p.), ale również pracownik (art. 55 K. p.) może wypowiedzieć opisywaną umowę lub rozwiązać ją bez wypowiedzenia. Może ona także być rozwiązana na mocy porozumienia stron.

 

1 2 ... 6

następna

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: