eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo administracyjne › Zaświadczenia wydawane przez urząd pracy

Zaświadczenia wydawane przez urząd pracy

2012-09-18 00:20

Zaświadczenia wydawane przez urząd pracy

PIT 11 © bzyxx - Fotolia.com

Gdy zgłaszamy się do urzędu pracy w celu załatwienia sprawy, wymaga się od nas przedstawienia różnych dokumentów i zaświadczeń. Urząd pracy jednak, jako jednostka administracji samorządowej, sam ma prawo wydawania zaświadczeń swoim klientom. Taki dokument urząd wystawia w związku z wykonywaniem swoich zadań lub na wniosek osoby zainteresowanej. Oto lista najczęściej wydawanych przez urzędy pracy zaświadczeń i dokumentów.

Przeczytaj także: Urzędy pracy czekają rewolucyjne zmiany

PIT-11

Jest formularzem podatkowym zawierającym informacje o uzyskanych dochodach i odprowadzonych zaliczkach na podatek dochodowy. Urząd wystawia taki dokument osobom, które były zarejestrowane i pobierały świadczenia z Funduszu Pracy, takie jak zasiłek dla osób bezrobotnych, stypendium, dodatek aktywizacyjny i inne. Druk PIT-11 wystawiany jest za cały okres pobierania świadczeń i wysyłany listem poleconym. Nie ma potrzeby pisania wniosku o wydanie takiego dokumentu – urząd jest zobowiązany do wystawienia go każdej uprawnionej osobie.

Zaświadczenie o pozostawaniu lub niepozostawaniu w rejestrze osób bezrobotnych

Zaświadczenie o zarejestrowaniu zawiera informacje o tym, że osoba jest zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. O takie zaświadczenie proszą czasem pracodawcy, szkoły lub inne podmioty, które oferują osobom bezrobotnym jakieś formy pomocy. Urząd pracy wystawia je na wniosek zainteresowanego zazwyczaj od ręki. Na zaświadczenie o wyrejestrowaniu niekiedy trzeba poczekać kilka dni, jeżeli wnioskodawca był zarejestrowany w okresie, którego urząd nie ma w elektronicznej bazie danych. Zaświadczenie o okresie pozostawania w rejestrze osób bezrobotnych jest wymagane przez ZUS od osób ubiegających się o świadczenie przedemerytalne. Urząd pracy wystawia taki dokument na wniosek osoby zainteresowanej.

Druk RP-7

Zawiera on informacje o okresach pobierania zasiłku dla osób bezrobotnych. Potrzebny jest, gdy ktoś występuje do ZUS-u o naliczenie kapitału początkowego do emerytury. Urząd pracy wystawia taki druk na wniosek zainteresowanego, zazwyczaj w terminie do 30 dni, przewidzianym przez Kodeks postępowania administracyjnego.

fot. bzyxx - Fotolia.com

PIT 11

Urząd wystawia PIT 11 osobom, które były zarejestrowane i pobierały świadczenia z Funduszu Pracy, takie jak zasiłek dla osób bezrobotnych, stypendium, dodatek aktywizacyjny i inne

Zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

Każda osoba bezrobotna z dniem zarejestrowania zostaje zgłoszona przez powiatowy urząd pracy do ubezpieczenia zdrowotnego. Większość placówek opieki zdrowotnej wymaga od swoich pacjentów przedstawienia dokumentu potwierdzającego, że aktualnie są ubezpieczeni. Taki dokument urząd pracy wystawia na wniosek osoby zainteresowanej. Okres ważności takiego zaświadczenia zależy od wewnętrznych regulacji każdego urzędu. Niektóre zaświadczenia są ważne tylko przez miesiąc, inne mogą obowiązywać nawet do trzech miesięcy. Taką samą rolę odgrywa pieczątka PUP na legitymacji ubezpieczeniowej, jeżeli osoba bezrobotna taką posiada

Formularz E303

Jest on zaświadczeniem potwierdzającym prawo osoby bezrobotnej do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych od chwili zarejestrowania się w urzędzie do spraw zatrudnienia w państwie, w którym szuka pracy. Składa się z sześciu części i polski urząd pracy wypełnia swoją część, informując przede wszystkim o dacie zarejestrowania się osoby w PUP oraz kwocie i okresie, w jakim przysługuje jej wypłata zasiłku.

Inne

Klienci urzędów pracy zgłaszają się z wnioskami także o wystawienie innych dokumentów. Niektórym potrzebne jest zaświadczenie o odbytym stażu, aby potwierdzić ten fakt. Zwykle wydawane jest ono od ręki, bez konieczności długiego oczekiwania. Specyficznym dokumentem jest zaświadczenie o tym, że znalezienie pracy dla bezrobotnej kobiety w ciąży będzie prawdopodobnie niemożliwe. Dzięki takiemu zaświadczeniu bezrobotna po likwidacji zakładu pracy będzie mogła pobierać zasiłek macierzyński. Ośrodki pomocy społecznej wymagają zaświadczenia o wysokości opłacanych składek zdrowotnych przez urząd pracy. Potrzebne jest to do uzyskania świadczeń rodzinnych przez podopiecznego ośrodka.

Urzędy powinny wystawić stronie zainteresowanej właściwie każdy dokument potwierdzający fakty znane urzędowi lub stan prawny sprawy dotyczącej wnioskodawcy. Kodeks postępowania administracyjnego zobowiązuje urzędy, aby na wniosek osoby zainteresowanej wystawiły zaświadczenie dotyczące obszaru ich działania.

Magdalena Kijowska,

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: