eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Urlop proporcjonalny pracownika zatrudnionego na część roku

Urlop proporcjonalny pracownika zatrudnionego na część roku

2007-12-01 11:55

Rozważmy następujący przypadek: pracownica była zatrudniona w naszym zakładzie od 5 lutego do 17 września 2007 r. Ile dni urlopu należało jej udzielić? W styczniu w poprzednim zakładzie otrzymała 3 dni urlopu. Staż pracy wynosi 17 lat. Czy jest błędem wyliczenie urlopu proporcjonalnie od stycznia do września minus 3 dni za styczeń u poprzedniego pracodawcy? Czy można obliczyć urlop według dni, tzn. 225 dni x 26:365 dni?

Przeczytaj także: Porzucenie pracy a urlop wypoczynkowy

Pracownicy za okres zatrudnienia od 5 lutego do 17 września 2007 r. należało udzielić 18 dni urlopu (jeśli w lutym pracownica nie była zatrudniona u poprzedniego pracodawcy). Przy obliczaniu urlopu należy wziąć pod uwagę okres zatrudnienia u obecnego pracodawcy. Urlop wypoczynkowy liczy się według miesięcy zatrudnienia, a nie dni.

1. Przy zatrudnieniu na część roku – urlop proporcjonalny

W roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop:
  • u dotychczasowego pracodawcy - w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze,
  • u kolejnego pracodawcy - w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym - w razie zatrudnienia na czas krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego.
Pracownikowi, który przed ustaniem stosunku pracy w ciągu roku kalendarzowego wykorzystał urlop w wymiarze wyższym niż należny, przysługuje u kolejnego pracodawcy urlop w odpowiednio niższym wymiarze. Łączny wymiar urlopu w roku kalendarzowym nie może być jednak niższy niż wynikający z okresu przepracowanego w tym roku u wszystkich pracodawców.

2. Obliczanie urlopu proporcjonalnego krok po kroku

Przy ustalaniu wymiaru urlopu proporcjonalnego kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi. Niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca. Jeżeli ustanie stosunku pracy u dotychczasowego pracodawcy i nawiązanie takiego stosunku u kolejnego pracodawcy następuje w tym samym miesiącu kalendarzowym, zaokrąglenia do pełnego miesiąca dokonuje dotychczasowy pracodawca. Również niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia. A zatem w okresie zatrudnienia od 5 lutego do 17 września 2007 r. pracownica ma prawo do 8/12 urlopu wypoczynkowego (jeśli pracownica nie była zatrudniona w lutym u innego pracodawcy). Biorąc pod uwagę staż pracy tego pracownika - 17 lat, pracownicy przysługuje w każdym roku kalendarzowym urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni. Wobec czego pracownicy będzie przysługiwał urlop proporcjonalny w wymiarze 18 dni (8/12 x 26 dni = 17,33 dnia, po zaokrągleniu 18 dni). Jeśli natomiast na początku lutego pracownica jeszcze pracowała u poprzedniego pracodawcy, to pod uwagę należy wziąć 7 miesięcy zatrudnienia. Zaokrąglenia lutego dokona bowiem poprzedni pracodawca. W takim przypadku wymiar urlopu będzie wynosił 16 dni (7/12 x 26 dni = 15,16 dni, po zaokrągleniu 16 dni).

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: