eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Wyższy wymiar urlopu a urlop uzupełniający

Wyższy wymiar urlopu a urlop uzupełniający

2008-08-01 13:48

Pracodawca musi udzielić pracownikowi urlopu uzupełniającego, jeśli pracownik wykorzystał urlop wypoczynkowy za dany rok kalendarzowy, a następnie uzyskał w ciągu tego roku prawo do urlopu w wyższym wymiarze.

Przeczytaj także: Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego?

Pracownik uzyskuje w trakcie roku kalendarzowego urlop w wyższym wymiarze w przypadku:
  • upływu odpowiedniego okresu zatrudnienia,
  • zakończenia okresu nauki,
  • zaliczenia okresu niewykonywania pracy do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu (np. okresu zasadniczej służby wojskowej, okresu prowadzenia gospodarstwa rolnego, okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych, okresu pobierania stypendium w czasie stażu z powiatowego urzędu pracy).
Urlop uzupełniający stanowi więc różnicę między urlopem wykorzystanym przez pracownika, który mu przysługiwał gdy miał staż pracy krótszy niż 10 lat, a urlopem, który mu przysługuje przy zatrudnieniu co najmniej 10 lat.

Przykład z życia

Pracownikowi 31 lipca upłynął okres 10 lat zatrudnienia, uprawniający go do urlopu w wymiarze 26 dni. Na przełomie czerwca i lipca pracownik wykorzystał przysługujące mu w tym czasie 20 dni urlopu.

Po 31 lipca pracodawca musi udzielić pracownikowi jeszcze 6 dni (48 godzin) urlopu uzupełniającego.
Jeśli natomiast pracownik przed nabyciem prawa do urlopu w wyższym wymiarze nie wykorzystał przysługującego mu urlopu, wówczas nie ma potrzeby udzielania urlopu uzupełniającego. Pracodawca powinien wtedy udzielić pracownikowi urlopu od razu w wyższym wymiarze.

Przykład z życia

Pracownik 31 lipca uzyskał 10-letni staż pracy. Na urlop wybiera się we wrześniu. Złożył wniosek o udzielenie urlopu w pełnym przysługującym mu wymiarze.

W takim przypadku pracodawca powinien udzielić pracownikowi we wrześniu po prostu 26 dni urlopu.

Uwaga!

Urlop uzupełniający może zmienić się w zaległy. Gdy udzielenie urlopu uzupełniającego w danym roku kalendarzowym nie jest możliwe (np. pracownik po uzyskaniu prawa do urlopu w wyższym wymiarze przebywa na zwolnieniu lekarskim), urlop uzupełniający staje się urlopem zaległym i musicie udzielić go pracownikowi najpóźniej do końca pierwszego kwartału (do 31 marca włącznie) następnego roku kalendarzowego.

Podstawa prawna:
  • art. 158 i art. 168 Kodeksu pracy.


www.KadryOnline.pl - Serwis specjalistów ds. personalnych. Praktyczne wskazówki dotyczące prawa pracy, najświeższe interpretacje przepisów, informacje o zmianach prawnych, bezpłatne biuletyny e-mailowe.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: