eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Jak obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego?

Jak obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego?

2022-07-07 08:43

Jak obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego?

Jak obliczyć wymiar urlopu? © pixabay.com

Tegoroczny sezon urlopowy można uznać za otwarty. To zatem dobra okazja, aby przypomnieć, jakie są podstawowe zasady wymiaru i udzielania urlopu wypoczynkowego.

Przeczytaj także: Urlop wypoczynkowy - wszystko, co musisz o nim wiedzieć

Jak stanowi art. 152 Kodeksu pracy „Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego”. Co ważne, chodzi tu o pracownika, który jest zatrudniony na umowę o pracę. Na co warto zwrócić uwagę podczas obliczania wymiaru urlopu?
Dokonując w tym zakresie obliczeń należy wziąć pod uwagę okresy poprzedniego zatrudnienia. Osobom, które były zatrudnione łącznie w okresie poniżej 10 lat przysługuje 20 dni urlopowych. Prawo do 26 dni urlopu przysługuje z kolei pracownikom ze stażem pracy powyżej 10 lat łącznie. Warto w tym miejscu podkreślić, iż nie ma tu znaczenia, w jaki sposób rozwiązano stosunek pracy – mówi Maciej Blajer z Systim.pl.

Co istotne, do okresu pracy od którego zależy wymiar urlopu, należy również wziąć pod uwagę wykształcenie. A zatem, jeśli pracownik ukończył:
  • zasadniczą szkołę zawodową lub równorzędną – do stażu pracy należy wliczyć nie więcej niż 3 lata,
  • średnią szkołę zawodową – do stażu pracy należy wliczyć nie więcej niż 5 lat,
  • średnią szkołę zawodową dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – do stażu pracy należy wliczyć 5 lat,
  • średnią szkołę ogólnokształcącą – do stażu pracy należy wliczyć 4 lata,
  • szkołę policealną – do stażu pracy należy wliczyć 6 lat,
  • licencjat lub szkołę wyższą – do stażu pracy należy wliczyć 8 lat.

fot. pixabay.com

Jak obliczyć wymiar urlopu?

Należy wziąć pod uwagę okresy poprzedniego zatrudnienia. Osobom, które były zatrudnione łącznie w okresie poniżej 10 lat przysługuje 20 dni urlopowych. Prawo do 26 dni urlopu przysługuje z kolei pracownikom ze stażem pracy powyżej 10 lat łącznie.


Należy w tym miejscu dodać, iż okresy nauki nie sumują się. A zatem, jeśli ktoś ukończył średnią szkołę ogólnokształcącą oraz szkołę wyższą, do okresu zatrudnienia wlicza się korzystniejszy okres (a zatem w tym przypadku szkołę wyższą, czyli 8 lat).
Jeżeli zdarzy się tak, że pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia bądź aktualnie ją pobiera, do stażu pracy od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, należy wziąć albo okres zatrudnienia, albo okres nauki w zależności od tego, który jest korzystniejszy – podkreśla ekspert z Systim.pl

Niepełny wymiar i co dalej?


Co jednak w sytuacji, gdy pracownik zatrudniony jest w niepełnym wymiarze czasu pracy? Tutaj, jak dodaje Maciej Blajer, należy zastosować ogólne zasady dotyczące uwzględnienia wykształcenia i stażu pracy, zaś ostateczny wymiar urlopu będzie proporcjonalny do części etatu (gdzie niepełne dni zaokrągla się w górę).
Z kolei jeśli pracownik podjął pierwszą pracę, to w danym roku kalendarzowym uzyskuje prawo do urlopu po każdym przepracowanym miesiącu, w wymiarze 1/12 urlopu przysługującego mu po roku – kończy swoją wypowiedź.

Warto pamiętać, że częścią urlopu wypoczynkowego jest urlop na żądanie. W całym roku kalendarzowym pracownik ma prawo skorzystać maksymalnie z 4 dni urlopu na żądanie.

Zmiana pracodawcy a urlop


Sytuacje, w których nastąpiła przez pracownika zmiana pracodawcy w ciągu roku, reguluje art. 155 (1) Kodeksu pracy. Jeśli bowiem w roku kalendarzowym ustaje stosunek pracy, to wtedy u dotychczasowego pracodawcy pracownikowi przysługuj urlop w wymiarze proporcjonalnym do tego, co u niego przepracował (o ile nie wykorzystał urlopu wcześniej). U nowego pracodawcy pracownikowi z kolei przysługuje proporcjonalnie tyle dni, ile mu pozostało do końca roku. Jeśli zaś jest zatrudniony krócej niż do końca roku kalendarzowego to proporcjonalnie tyle, ile na ten okres przypada.

Na koniec warto zaznaczyć, iż urlop wypoczynkowy powinien być w całości wykorzystywany w roku kalendarzowym, w którym pracownik go nabywa. Urlop niewykorzystany musi zostać udzielony pracownikowi najpóźniej do dnia 30 września kolejnego roku kalendarzowego.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: