eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Likwidacja stanowiska pracy a odprawa emerytalna

Likwidacja stanowiska pracy a odprawa emerytalna

2010-03-18 12:46

Przejście na emeryturę nie musi być wyłączną ani bezpośrednią przyczyną rozwiązania stosunku pracy. Odprawa emerytalno-rentowa przysługuje z uwagi na fakt przejścia na emeryturę lub rentę, niezależnie od przyczyn, które stanowiły podstawę rozwiązania stosunku pracy.

Przeczytaj także: Wypowiedzenie umowy a wypłata odprawy

Przyjrzyjmy się następujacej sytuacji: Zatrudniamy 34 pracowników. Z dniem 28 lutego 2010 r. rozwiązaliśmy z pracownikiem umowę o pracę z powodu likwidacji stanowiska pracy. Po trzech miesiącach pracownik przesłał do nas pismo z żądaniem zapłaty odprawy emerytalnej. Załączył decyzję ZUS o przyznaniu mu prawa do emerytury z dniem 20 marca 2010 r. Umowa z pracownikiem nie została rozwiązana w związku z przejściem na emeryturę, lecz z powodu likwidacji stanowiska pracy. Czy rzeczywiście trzeba wypłacić pracownikowi drugą odprawę?

Tak. Pracodawca ma obowiązek wypłacić pracownikowi w takim przypadku drugą odprawę.

Przejście na emeryturę nie musi być wyłączną ani bezpośrednią przyczyną rozwiązania stosunku pracy. Odprawa emerytalno-rentowa przysługuje z uwagi na fakt przejścia na emeryturę lub rentę, niezależnie od przyczyn, które stanowiły podstawę rozwiązania stosunku pracy (wyrok SN z 25 czerwca 1993 r., I PR 5/93, OSNAP 1994/2/24; uchwała SN z 4 czerwca 1991 r., I PZP 17/91, OSNCP 1992/3/37).

Zdaniem Sądu Najwyższego decydujące jest to, czy pracownik korzysta z emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy po zaprzestaniu zatrudnienia, a nie zamiar pracownika przejścia na emeryturę (rentę) lub chęć odesłania go na emeryturę (rentę) przez pracodawcę.

Zdarza się, że pracownik zwalniany z przyczyn go niedotyczących jednocześnie przechodzi na emeryturę (rzadziej - na rentę z tytułu niezdolności do pracy). Wówczas występuje zbieg prawa do odpraw, tj. pracownik zwalniany z pracy u pracodawcy zatrudniającego 20 i więcej pracowników nabywa prawo zarówno do odprawy z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn go niedotyczących, jak i do odprawy emerytalno-rentowej. W takim przypadku pracodawca ma obowiązek wypłacić pracownikowi obie te odprawy.

Przykład z życia:
Pracodawca zatrudnia 80 pracowników i przeprowadza w zakładzie pracy zwolnienia indywidualne z przyczyn niedotyczących pracowników. Wszyscy pracownicy, którzy po wypowiedzeniu im umów o pracę i rozwiązaniu się tych umów z upływem okresu wypowiedzenia przejdą na emeryturę albo rentę, będą mieli prawo do dwóch odpraw:
  1. odprawy z tytułu zwolnień z przyczyn niedotyczących pracownika oraz
  2. odprawy emerytalno-rentowej.


www.KadryOnline.pl - Serwis specjalistów ds. personalnych. Praktyczne wskazówki dotyczące prawa pracy, najświeższe interpretacje przepisów, informacje o zmianach prawnych, bezpłatne biuletyny e-mailowe.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: