eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Oczekiwanie na świadczenie rehabilitacyjne a wypowiedzenie umowy

Oczekiwanie na świadczenie rehabilitacyjne a wypowiedzenie umowy

2010-02-23 10:39

Jeżeli pracownik otrzymał odmowną decyzję ZUS w zakresie przyznania świadczenia rehabilitacyjnego i nadal pozostaje niezdolny do pracy, w takiej sytuacji pracodawca już od momentu uprawomocnienia się decyzji może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika.

Przeczytaj także: Rozwiązanie umowy o pracę możliwe w okresie ochronnym?

Pytanie: Pracownik z 9-letnim stażem pracy, zatrudniony na czas nieokreślony, przebywał na zasiłku chorobowym w okresie od 25 maja 2009 r. do 23 listopada 2009 r., tj. 182 dni kalendarzowe. W dniu 9 listopada 2009r. pracownik wystąpił o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy i jednocześnie o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego. W czasie oczekiwania na komisję lekarską w okresie od 24 listopada 2009 r. do 16 grudnia 2009 r. korzystał z urlopu wypoczynkowego. Od 17 grudnia 2009 r. do 14 lutego 2010 r. dostarczył kolejne zwolnienia lekarskie, które nie są płatne. Jak zaliczyć i na jakiej podstawie czas oczekiwania na komisję lekarską, w czasie której pracownik nie wykonuje pracy? Czy w takiej sytuacji z pracownikiem można rozwiązać umowę o pracę i jeśli tak, to na jakiej podstawie?

Odpowiedź: Jeżeli pracownik otrzymał odmowną decyzję ZUS w zakresie przyznania świadczenia rehabilitacyjnego i nadal pozostaje niezdolny do pracy, w takiej sytuacji pracodawca już od momentu uprawomocnienia się decyzji może rozwiązać z pracownikiem umowę o prace bez wypowiedzenia bez winy pracownika. Pracodawca będzie mógł rozwiązać w tym samym trybie umowę o pracę począwszy od 22 lutego 2010 r., także wtedy, jeśli do 21 lutego 2010r. ZUS w ogóle nie wyda decyzji w zakresie przyznania bądź odmowy przyznania świadczenia rehabilitacyjnego. Decyzja w zakresie przyznania renty nie ma wpływu na możliwość rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę. W okresie niezdolności do pracy pracodawca nie powinien udzielać pracownikowi urlopu wypoczynkowego. Okres oczekiwania na decyzje ZUS należy traktować jako nieobecność usprawiedliwioną niepłatną.

1. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia- możliwe po upływie okresu ochronnego

Pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę o prace bez wypowiedzenia bez winy pracownika jeżeli jego niezdolność do pracy w skutek choroby trwa (w przypadku pracownika zatrudnionego dłużej niż 6 miesięcy) dłużej niż:
  • łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku chorobowego oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące.
    Zakaz rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z chorym pracownikiem bez jego winy obejmuje więc, w sytuacji opisanej w pytaniu maksymalnie okres 272 dni, czyli:
  • 182 dni podstawowego okresu zasiłkowego, który upłynął w dniu 23 listopada2009r. oraz
  • 3 miesiące pobierania świadczenia rehabilitacyjnego (90 dni, gdyż zgodnie z ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa miesiąc liczy zawsze jako 30 dni) .
Oznacza to, że okres ochronny upływie z dniem 21 lutego 2010r. W związku z powyższym, pracodawca po tym okresie będzie mógł rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem w trybie art. 53 kp nawet jeśli:
  • do tego czasu nie zostanie wydana decyzja ZUS w przedmiocie przyznania bądź odmowy przyznania świadczenia rehabilitacyjnego albo
  • pracownikowi zostanie przyznana renta.
Dziej się tak, gdyż okoliczność wystąpienia z wnioskiem o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy, niezależnie czy świadczenie zostało przyznane czy nie, nie stanowi przeszkody dla pracodawcy do rozwiązania z pracownikiem umowy.

 

1 2 ... 4

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: