eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Rozwiązanie umowy o pracę możliwe w okresie ochronnym?

Rozwiązanie umowy o pracę możliwe w okresie ochronnym?

2010-02-24 09:27

Rozważmy następującą sytuację: pracownik został zwolniony w trakcie okresu, w którym pobierał zasiłek chorobowy. Sprawa trafiła na wokandę sądu pracy- zatrudniony domagał się uznania, że rozwiązanie umowy było bezprawne oraz przywrócenia do pracy na dotychczasowe stanowisko. W trakcie procesu okazało się jednak, że w momencie zwolnienia pobierał zasiłek, który de facto już mu się nie należał. Stało się tak na skutek błędnej decyzji ZUS. Czy w takim wypadku należy się spodziewać, iż sąd pracy uzna, że zwolnienie pracownika było uprawnione?

Przeczytaj także: Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika

Pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim- co do zasady- korzysta z ochrony przed rozwiązaniem stosunku pracy. Rozwiązanie z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia staje się możliwe dopiero wówczas, gdy jego niedyspozycja zdrowotna się przedłuża. Zgodnie bowiem z art. 53 § 1 K.p., szef może bez wypowiedzenia pożegnać się z pracownikiem w przypadku, gdy jego choroba trwa:
  • dłużej niż 3 miesiące, gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
  • dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku chorobowego (182 lub 270 dni w przypadku gruźlicy) oraz 3 miesięcy pobierania świadczenia rehabilitacyjnego, gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo choroba zawodową.

Wydawałoby się zatem, że w przypadku, o którym mowa we wstępie, pracownik miał pełne prawo oczekiwać, że sąd pracy przyzna mu rację w kwestii bezprawności rozwiązania jego stosunku pracy, ponieważ nastąpiło ono w okresie, w którym pobierał zasiłek zdrowotny z ZUS, a więc zasadniczo w okresie ochrony przed zwolnieniem. Niestety praktyka pokazuje, że w takich sytuacjach pracownik nie ma co liczyć na protekcję. Dlaczego?

Otóż, zgodnie z opinią wyrażoną przez SN w wyroku z 20 października 2008 r. (I PK 60/08), pod użytym w art. 53 § 1 pkt 1b K.p. wyrażeniem „w okresie pobierania zasiłku” należy- co do zasady- rozumieć okres faktycznego pobierania (wypłacania przez ZUS) zasiłku chorobowego. Innymi słowy, dopóki pracownik pobiera wypłacany mu przez ZUS zasiłek chorobowy, dopóty pracodawca nie ma prawa rozwiązać z nim umowy o pracę w oparciu o powołany przepis.

Od tej reguły jest jednak wyjątek, który ma kluczowe znaczenie dla poruszanego tu zagadnienia. Mianowicie, możliwość rozwiązania umowy z pracownikiem w trybie art. 53 § 1 pkt 1b K.p. pojawia się, gdy pracownik pobiera zasiłek chorobowy, ale następuje to, pomimo że świadczenie mu nie przysługuje (np. wskutek błędnej decyzji organu).

A zatem, wzmiankowany we wstępie pracownik powinien się spodziewać, iż sąd pracy nie przychyli się do jego żądań w zakresie uznania rozwiązania umowy za bezprawne i przywrócenia do pracy. W okresie, w którym zapadła decyzja o rozwiązaniu z nim umowy o pracę, pobierał bowiem nienależny mu zasiłek, w efekcie czego ochrona przed rozwiązaniem stosunku pracy uległa wyłączeniu.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: