eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Prawo do renty a rozwiązanie umowy o pracę

Prawo do renty a rozwiązanie umowy o pracę

2009-05-29 13:27

W dniu 22 stycznia br. pracownik wyczerpał okres zasiłkowy i lekarz prowadzący stwierdził dalszą niezdolność do pracy. Wcześniej pracownik ten złożył do ZUS wniosek o rentę. Do dziś pracownik nie poinformował pracodawcy o tym, że otrzymał rentę i posiada orzeczenie orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy. O tym, że otrzymał rentę, wiemy nieoficjalnie. Pracownik nie wyraża zgody na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, nie świadczy też pracy od momentu wyczerpania okresu zasiłkowego. Jest to długoletni pracownik i nie chcielibyśmy zwalniać go dyscyplinarnie. Co w tej sytuacji można zrobić, aby rozwiązać umowę o pracę?

Przeczytaj także: Rozwiązanie umowy o pracę możliwe w okresie ochronnym?

Jeżeli pracownik po wyczerpaniu okresu zasiłkowego nie stawił się do pracy i nie zgłosił gotowości do jej podjęcia, pracodawca może rozwiązać z nim umowę o pracę bez wypowiedzenia bez win pracownika w trybie art. 53 kp, nawet w sytuacji, gdy pracownikowi zostało przyznane prawo do renty.

Przedłużająca się niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby stwarza pracodawcy możliwość rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Taka możliwość pojawia się w sytuacji, gdy choroba trwa:
  • dłużej niż 3 miesiące, gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
  • dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku chorobowego (182 lub 270 dni w przypadku gruźlicy) oraz 3 miesięcy pobierania świadczenia rehabilitacyjnego, gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo choroba zawodową.
Z okoliczności przedstawionych w pytaniu wynika, iż pracownik już 22 stycznia 2009 r. wyczerpał przysługujący mu okres zasiłkowy. Jeżeli po tym okresie pracownik:
  • nie otrzymał decyzji przyznającej świadczenie rehabilitacyjne, lub
  • nie stawił się do pracy z gotowością do jej podjęcia, lub
  • zgłosił się do pracy, lecz lekarz medycyny pracy stwierdził jego niezdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy,
Pracodawca już od tego momentu miał możliwość rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia ze względu na długotrwałą nieobecnością w pracy spowodowaną chorobą. W związku z tym, iż po upływie okresu zasiłkowego pracownik nie wystąpił z wnioskiem o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego, a jedynie o przyznanie renty, pracodawca już od tego momentu mógł rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia. Obecnie pracodawca, bez względu na decyzję ZUS w przedmiocie przyznania renty, także może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia z uwagi na niezdolność pracownika do pracy spowodowaną długotrwałą chorobą.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: