eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Choroba a rozwiązanie umowy o pracę

Choroba a rozwiązanie umowy o pracę

2010-02-22 10:29

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić po stawieniu się zatrudnionego do pracy w związku z ustaniem przyczyny absencji. Ponadto pracodawca powinien w miarę możliwości ponownie zatrudnić osobę, która w ciągu 6 miesięcy od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu choroby zgłosiła powrót do pracy.

Przeczytaj także: Rozwiązanie umowy o pracę możliwe w okresie ochronnym?

PYTANIE: Pracownik miał wypadek samochodowy i od ponad 3 miesięcy jest na zwolnieniu lekarskim. Czy szef może go zwolnić z powodu usprawiedliwionej nieobecności w pracy?

ODPOWIEDŹ: Na tak postawione pytanie nie da się odpowiedzieć jednoznacznie, nie znając długości zatrudnienia u ostatniego pracodawcy. Istotne jest także, czy wypadek nastąpił przy pracy, czy też nie.

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeśli niezdolność do pracy trwa:

1) wskutek choroby:
  • dłużej niż 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u niego krócej niż 6 miesięcy,
  • dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy był zatrudniony u niego co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową.
2) w razie usprawiedliwionej nieobecności w pracy z innych przyczyn niż wymienione - dłużej niż miesiąc.
Nie sumujemy okresów zatrudnienia u różnych pracodawców, za wyjątkiem przejścia zakładu na innego pracodawcę.

Jeżeli opisany podwładny jest zatrudniony u aktualnego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy, można go zwolnić bez wypowiedzenia. Gdy natomiast ma dłuższy staż w tej firmie lub padł ofiarą wypadku przy pracy, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia jest możliwe pod warunkiem, że niezdolność do pracy wskutek choroby trwała dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku. Zasiłek chorobowy przysługuje przez czas trwania niezdolności do pracy z powodu choroby, jednak nie dłużej niż przez 182 dni, a jeżeli chodzi o gruźlicę lub niedyspozycję w trakcie ciąży - nie dłużej niż przez 270 dni.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić po stawieniu się zatrudnionego do pracy w związku z ustaniem przyczyny absencji. Ponadto pracodawca powinien w miarę możliwości ponownie zatrudnić osobę, która w ciągu 6 miesięcy od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu choroby zgłosiła powrót do pracy.

Podstawa prawna:
  • art. 53 i 231 KP
  • art. 8 ZasiłkiU

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: