eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy

Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy

2010-02-17 09:25

Zasada, zgodnie z którą wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną, ulega ograniczeniu w przypadku przywrócenia pracownika do pracy prawomocnym orzeczeniem sądowym. W tym bowiem przypadku powracającemu na łono firmy przysługuje wynagrodzenie za okres pozostawania bez pracy, czyli za okres, w którym de facto nie świadczył pracy na rzecz danego pracodawcy. Jaka powinna być jego wysokość? Jakie przesłanki musi spełnić pracownik, aby je otrzymać? Czy prawo do wynagrodzenia jest ograniczone ze względu na podjęcie pracy u innego pracodawcy?

Przeczytaj także: Przywrócenie do pracy: zgłoszenie gotowości a choroba

Limity? Tak, ale nie w zawsze

Przede wszystkim należy podkreślić, że wysokość wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy jest limitowana. I tak, w przypadku, gdy bezprawne rozwiązanie umowy nastąpiło za wypowiedzeniem, wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od długości przysługującego pracownikowi okresu wypowiedzenia- jeżeli był on krótszy niż 3 miesiące, zatrudniony może żądać maksymalnie wynagrodzenia za okres dwóch miesięcy. Jeżeli natomiast okres wypowiedzenia wynosił 3 miesiące, to górną granicą żądania jest wynagrodzenie za okres jednego miesiąca (por art. 47 K.p.).

W sprawach, w których do bezprawnego rozwiązania umowy doszło w trybie natychmiastowym, pracownik również może domagać się wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy. Minimum stanowi tu wynagrodzenie za okres jednego miesiąca, maksimum- za okres trzech miesięcy (por art. 57 K.p.).

Podkreślenia wymaga, że powyższe limity nie znajdują zastosowania, jeżeli umowę o pracę rozwiązano z:
  • pracownikiem, który korzystał z ochrony przedemerytalnej,
  • pracownicą w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego,
  • pracownikiem-ojcem wychowującym dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego,
  • innym pracownikiem, w stosunku do którego- z mocy przepisów szczególnych (np. ustawa o związkach zawodowych)- obowiązuje ograniczenie możliwości wypowiedzenia umowy o pracę.

Wyżej wymienieni pracownicy mają zatem prawo domagać się wynagrodzenia za cały okres pozostawania bez pracy. Użycie określenia ,,wynagrodzenie za cały czas pozostawania bez pracy" oznacza przyznanie prawa do pełnego wynagrodzenia za taki okres, w którym pracownik miałby prawo do wynagrodzenia, gdyby pozostawał w stosunku pracy (por. uzasadnienie wyroku SN z 19 kwietnia 1996 r., I PK 158/05).

Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy a inne dochody

Zgodnie ze stanowiskiem SN wyrażonym w wyroki z 27 lutego 2007 r. (II PK 211/06, Monitor Prawa Pracy 2007, Nr 8, poz. 392), pod pojęciem „pozostawanie bez pracy” kryje się pozostawanie bez pracy u pracodawcy, którego dotyczy wyrok przywracający. Prawo do wynagrodzenia za okres pozostawania bez zatrudnienia nie jest zatem niwelowane ani ograniczane poprzez podjęcie pracy w innej firmie. Bez wpływu na wysokość kwoty tego wynagrodzenia pozostaje również fakt, iż niesłusznie zwolniony pracownik uzyskiwał zarobki na podstawie umów cywilnoprawnych.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: